Eksempel bakvegg

En illustrasjon, NT_belago_bakvegg_stor.tif, er tilrettelagt for implementering på bak-vegger i bingolokaler. Illustrasjonen er laget slik at den fungerer med ulike utsnitt, ettersom både bredde og høyde kan variere etter størrelse på lokalet og behov, (regler for beskjæring se side 15). Illustrasjonen skal roteres 15 grader (ccv).

Det er ønskelig at illustrasjonen for bakvegg dekker hele området mellom tak og gulv.

Eksemplene viser ønsket størrelse på bakvegg for utplassering av en eller to terminaler i miljø. Det er ønskelig at alle ulike utsnitt har med B-en fra Belago.