Bakgrunn

Bakgrunn
Filnavn Last ned/lagre
NT_belago_bakgrunn_04_CMYK_3MB.jpg
NT_belago_bakgrunn_04_RGB_skjerm.jpg
NT_belago_bakgrunn_03_CMYK_3MB.jpg
NT_belago_bakgrunn_03_RGB_skjerm.jpg
NT_belago_bakgrunn_02_CMYK_3MB.jpg
NT_belago_bakgrunn_02_RGB_skjerm.jpg
NT_belago_bakgrunn_01_CMYK_3MB1.jpg
NT_belago_bakgrunn_01_RGB_skjerm.jpg

Bakgrunner
GUI-bakgrunnen brukes for å forsterke Belagos profil. Bakgrunnen danner bakteppet for identiteten og tilbudet, og består av et intenst rødlig rutenett som lyssettes for å skildre stemning eller fremheve effekter.

Neonsymbol

Neonsymbol
Filnavn Last ned/lagre
NT_belago_tilleggselement_jackpot_CMYK_5MB.jpg
NT_belago_tilleggselement_jackpot_RGB_skjerm.jpg

Neon
Neon videreformidler assosiasjoner fra logoen, og komplementerer referansene til Las Vegas. Neon kan brukes som loadingsekvens, introduksjon til det totale tilbud, idle mode med mer. Neon kan brukes som ikoner i trykksaker for å forsterke bredden av tilbudet eller belyse enkeltelementer/saker/deler av tilbudet.

GUI
Utformingen av GUI (Graphical User Interface) er brukersentrert og har som hensikt å involvere, fremheve og fremprovosere aktiv handling eller respons. GUI skal danne en effektiv og ryddig informasjonsflate.

Belago har et bakteppe av avrundede kvadrater som også utgjør en arbeidsgrid. En grid er med på å sikre kontinuitet i plassering og størrelse av objekter. Den utgjør ”usynlige” vertikale og horisontale linjer som dikterer plassering av menyer, tekst, knapper med mer. Riktig bruk av en grid gir en bedre totalopplevelse, og et godt grunnlag for effektiv kommunikasjon.

Eksempelet på GUI til venstre viser skjerm en og to. Øverste skjerm fylles med logo, og på nederste skjerm er spilltilbudene plassert i avrundede knapper. Avrunding og plasseringene er styrt av bakteppet.

Knapper består av en todeling med ulike valører av grått. Sorte flater er avsatt til informasjon rettet direkte mot spiller.

 

Fotografisk navntrekk skjerm

Fotografisk navntrekk skjerm
Filnavn Last ned/lagre
NT_belago_logo_fotografisk_GUI_CMYK_3MB.jpg
NT_belago_logo_fotografisk_GUI_RGB_skjerm.jpg

Fotografisk navnetrekk på skjerm
På skjerm brukes fotografisk navntrekk i fullversjon, med Tippekrysset. 
Det bør beregnes plass på sidene, minimum tilsvarende avstand mellom Belago-typografi og Tippekrysset.

Fotografisk navnetrekk på trykk
På profilbyggende trykk, som brosjyremateriell og bakvegg, brukes fotografisk navnetrekk beskåret, når navnetrekket benyttes beskåret trenger ikke tippekrysset være tilstede. Når navnetrekk brukes uten Tippekrysset, skal utsnitt alltid beskjæres slik at avstanden fra kant til B er mindre eller lik avstand mellom øvrige bokstaver. Alle utsnitt (uavhengig av størrelse) skal i helhet alltid ha med B-en fra Belago. Dersom utsnitt går over to sider, (ref brosjyremateriell), holder det at den ene siden har B-en. Navnetrekket og GUI bør roteres slik at de ikke står vannrett, (rotasjonsgraden skal være lik for + / – rotasjon).