Hovedlogo

Hovedlogo
Filnavn Last ned/lagre
Belago_logo_RGBoghvit.png
Belago_logo_RGB.png
Belago_logo_pos.ai
Belago_logo_neg.ai
Belago_logo_CMYK.ai

Logo

Hovedlogo
Belago-logoen er en gitt sammensetning av tippekrysset og formgitt navnetrekk. Logoens typografi har referanser til Las Vegas og lysskilt.

Hovedlogoen finnes som vektorisert format (EPS-format). Denne brukes i trykksaker som f.eks. aviser, blader og postale trykksaker. Signaturen skal alltid brukes på hvit eller annen helfarget bakgrunn, ikke på GUI-bakgrunn (Graphical User Interface-bakgrunn, rutenettet, se side 8).

Logo forenklet

Logo forenklet
Filnavn Last ned/lagre
Belago_logo_forenklet_CMYK.ai

Forenklet logoversjon
Denne logoversjonen brukes kun der hvor fullversjonen ikke lar seg bruke på grunn av begrensinger i trykkvalitet og størrelse. Dette kan forekomme på f.eks. profilartikkler o.l.

Minstestørrelse
Miniutgave av logo brukes i størrelser under 50 mm.

Beskyttelsesområde
For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Rutenettet rundt logoen viser minimums luft og beskyttelse rundt logoen. Avstanden er relatert til navnetrekkets høyde, som vist i figuren, og skaleres proporsjonalt med logoen. Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand.

Plassering
Det er viktig at logoen kommer godt frem og er plassert ryddig i forhold til hva som skal publiseres.

Navnetrekk på GUI

Navnetrekk på GUI
Filnavn Last ned/lagre
NT_belago_GUI_u_kryss_300dpi.tif

Navnetrekk på GUI-bakgrunn
Fotografisk logo skal kun brukes plassert på Belagos GUI – bakgrunn. Det fotografiske navntrekket brukes på profilbyggende applikasjoner som skjerm, bakvegg i spillmiljø og brosjyremateriell.

Logo forenklet sort/hvit

Logo forenklet sort/hvit
Filnavn Last ned/lagre
Belago_logo_forenklet_positiv.eps
Belago_logo_forenklet_negativ.eps

Sort/hvit
Logoen finnes også i sort/hvitt vektorisert form. EPS-filene skal kun brukes dersom det ikke er teknisk mulig å gjengi detaljnivået i fullfargeversjonene.

Eksempler på små størrelser, som på en penn, eller søm på stoff. Det er utviklet en miniutgave av Belagio-logoen for bruk i små størrelser og/eller i medier der kvaliteten er slik at det er fare for at trykket gror igjen.

Faglig skjønn må utvises men generelt er dette regel for valg av logoutgave:
Miniutgave av logo brukes i størrelser under 50 mm.