Eksempel applikasjoner

Brosjyre
Brosjyren er en liggende A4 side brettet to ganger. Sluttformatet er 100 x 210 mm med innbrett. Brosjyrens designløsning kan også fungere uten innbrett som et omslag for flere sider med innmat. Innmaten stiftes eller limfreses til omslaget.

Papir kvalitet: 300 gram, bestrøket, high gloss eller gloss.

Brosjyre uten tittel
Brosjyrens omslag- og baksidedesign følger regler for bruk av logo og navntrekk på profilbyggende trykksaker. Navntrekk på GUI-bakgrunn brukes som illustrativt element (beskåret og rotert). Fullversjon Belago-logo med kryss plasseres på hvit flate som tydelig avsender.

Brosjyre med tittel
Brosjyremalen er lik med tanke på illustrasjon og logobruk som malen uten tittel. Et hvit felt med størrelse 88 x 72,75 mm er avsatt for tittel. Tittelen skal settes i DIN Medium 28 pt. med 30 pt. linjeavstand i Belagorødt, C:15 M:100 Y:100 K:0.

Innsider
Brosjyremalen oppgir størrelser på tittel, ingress og brødtekst. Den viser også forslag til bulletpunkter.

Tittel: Grå tekst. DIN Medium 28 pt. med 30 pt. linjeavstand, C:0 M:100 Y:5 K:15.
Ingress: Hvit tekst. DIN Medium 14 pt. med 18 pt. linjeavstand. Ingress er understreket med en hvit linje som følger lengden på teksten.
Brødtekst: Hvit tekst. DIN Medium 9,5 pt. med 12 pt. linjeavstand.

Norsk Tippings logo settes på hvit flate. Flatens størrelse er 88 x 16,933 mm.
Malen viser nøyaktig plassering av hvitt felt og størrelsen på logo.
Malen viser også et eksempel på bruk av tilleggselementet ”Neon”. Tekst og illustrasjon settes på Belagorød bakgrunn, C:15 M:100 Y:100 K:0.

 

Brosjyre uten tittel
Brosjyrens omslag- og baksidedesign følger regler for bruk av logo og navntrekk på profilbyggende trykksaker.
Brosjyren er en liggende A5, 210 x 148,5 mm. Innmaten stiftes eller limfreses til omslaget.

Papirkvalitet:
Omslag: 300 gram
Innmat: 120 gram.
Bestrøket kvalitet, high gloss eller gloss.

Logo med kryss plasseres på hvit flate. Den hvite flatens størrelse er 102,883 x 16,933 mm. Malen viser nøyaktig plassering av hvitt felt og størrelsen på logo.

Brosjyre med tittel
Brosjyremalen er lik med tanke på illustrasjon og logobruk som malen uten tittel.

Et hvit felt med størrelse 102,883 x 70,563 mm er avsatt for tittel.
Tittelen skal settes i DIN Medium 28 pt. med 30 pt. linjeavstand i
Belagorødt, C:15 M:100 Y:100 K:0.

Innsider
Forsidens innside A5 har Belagorød bakgrunn,
C:15 M:100 Y:100 K:0.

Norsk Tippings logo settes på hvit flate i størrelsen 102,883 x 16,933 mm. Malen viser nøyaktig plassering av hvitt felt og størrelsen på logo.

Skissen til venstre viser også et hvitt felt som er avsatt til avsenderinformasjon eller annen overordnet informasjon. Flatens størrelse er 102,883 x 70,563 mm. Teksten settes i skriftsnittet DIN, størrelse 9,5 pt. med 12 pt. linjeavstand, i Belagorødt, C:15 M:100 Y:100 K:0.

 

Forside
Tittel settes i DIN Medium 28 pt. med 30 pt. linjeavstand, i Belagorødt, C:15 M:100 Y:100 K:0. Innmaten beholder papirets naturlige farge som bakgrunn.

 

Innsider
Brosjyremalen oppgir størrelser på tittel, ingress og brødtekst. Den viser også forslag til bulletpunkter.

Tittel: DIN Medium 28 pt. med 30 pt. linjeavstand, i grått, C:0 M:100 Y:5 K:15.
Ingress: DIN Medium 14 pt. med 18 pt. linjeavstand, i sort. Ingress er understreket med en sort linje som følger lengden på teksten.
Brødtekst: DIN Medium 9,5 pt. med 12 pt. linjeavstand, i sort.
Paginering: DIN Light 7 pt., i sort.

Brødtekst settes i to spalter, mens ingressen går over en spalte. Tittelen kan gå over to, eller som eksemplet til venstre viser: Dersom det er et oppslag kan tittelen strekke seg over tre eller fire spalter.