Typografi

Hovedfont
Belago bruker DIN både for skjerm og trykksaker. DIN er en fleksibel, moderne font. Den har små særegenheter som gir den særpreg og personlighet. Skriftsnittet er designet av Eric Spikermann, en av de fremste nålevende typografer, og sikrer god lesbarhet og tydelig fremtoning.

 

Erstatningsfont
Der det ikke er praktisk mulig å bruke DIN, anbefales Arial som en erstatningsfont. Dette gjelder f.eks. dynamisk tekst på web.