Animasjon

Innlasting (loading) av de ulike bingorommene er animert for å tydelig visualisere at man ankommer øya og beveger seg mot destinasjonen. Det finnes mange ulike stier og havner rundt om på øya, og for hvert bingorom beveger man seg fra én av havnene og langs stien frem til destinasjonen

Innlasting av Vertshus

Innlasting av Turbokart

Innlasting av Tivoli

Innlasting av Gruva

Innlasting av Sukkersmia