Designelementer

Illustrasjon Bingoria
Bingoria illustrasjonen oppsumerer konseptet bak merkevaren, og skaper grunnlaget for den visuelle stilen som skal brukes. Når nye illustrasjoner skal utformes kan det hentes inspirasjon her med tanke på bruk av farger, props, karakteruttrykk, komposisjon, detaljnivå og dynamikk.

Karakterer

Karakterer
Filnavn Last ned/lagre
Bingoria_Karakterer.psd

Karakterer
Det er utviklet en rekke karakterer til Bingoria-universet. Karakterene er formet som bingo-kuler og ønsket inntrykk av merkevaren kan kommuniseres gjennom karakterenes uttrykk og oppførsel.

Landskap

Landskap
Filnavn Last ned/lagre
bingoria-landskap.jpg

Landskap
Bingoria-landskapet utgjør rammeverket som karakterene kan bevege seg i. I komposisjener der karakterer og landskap eksisterer simultant er flate-arealet til landskapet vesentlig større enn flate-arealet til karakterene. Dette gjør at primærfokuset til landskapet er å kommunisere Bingoria sin visuelle fargepalett, for å bygge opp en god gjenkjennelseseffekt over tid.