Hovedlogo

Hovedlogo
Filnavn Last ned/lagre
Bingoria_logo_RGBoghvit1.png
Bingoria_logo_RGB.png
Bingorialogo_RGB_hvit.ai
Bingorialogo_cmyk_hvit.ai
Bingorialogo_cmyk.ai
Bingoria_logo_RGB.ai

Logo

Hovedlogo
Dette er hovedlogoen til Bingoria profilen. Denne logoen skal brukes i alle sammenhenger der Bingoria er avsender. Denne logoen skal så langt som mulig benyttes på alle trykksaker og på web.

Logo sort/hvit

Logo sort/hvit
Filnavn Last ned/lagre
Bingorialogo_negativ.ai
Bingorialogo_positiv.ai

Flater
Det er ønskelig å benytte negativ logo på grønn bakgrunn fremfor positiv logo på lys bakgrunn. Det er viktig at logoen plasseres på bakgrunner med sterk kontrast til logoens farge. Helst grønn eller blå.

Friområde
For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Rutenettet rundt logoen viser beskyttelsesområde. Avstanden er relatert til navnetrekkets høyde, som vist i figuren, og skaleres proporsjonalt med logoen. Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand.

Minstestørrelse
Logoen skal ikke brukes i strørrelser under 20 mm i bredden.