Typografi

Hovedfont
Akzidenz Grotesk Light skal brukes som brødtekstfont der lesbarheten er viktig.
Akzidenz Grotesk Bold skal brukes i overskrifter, der det er hensiktsmessig å utheve budskap.

Erstatningsfont
Arial brukes som erstatningsfont dersom det ikke er mulig å bruke profilfonter. Dette gjelder f.eks. dynamisk tekst på web.