Digitale flater

På digitale flater (dvs. listevisninger, toppbarer eller visning av kvitteringer) der logoen skal vises små størrelser, skal forenklet eller sort/hvitt logoversjon brukes.

Menyelementer/listevisninger på lys bakgrunn:
I sammenhenger der logoen er plassert sammen med flere andre Norsk Tipping ikoner på lys/hvit bakgrunn, er det naturlig å benytte forenklet logoversjon (full farge – positiv versjon).

Menyelementer/listevisninger på mørk bakgrunn:
I sammenhenger der logoen er plassert sammen med flere andre Norsk Tipping ikoner på mørk bakgrunn, er det naturlig å benytte sort/hvitt logoversjon (negativ versjon).

Norsk Tippings mormerkesymbol (tippekrysset):
Tippekrysset skal alltid vises med Eurojackpot logoen og høyden på tippekrysset skal alltid være den samme som høyden på navntrekket (høyden på tippekrysset = H-høyden på bokstaven i navntrekket).