Layoutprinsipper

Flatene til til Eurojackpot kan benytte seg av tre ulike layoutprinsipper som skaper stor fleksibilitet med tanke på varierte uttrykk fra uke til uke.

Layout 1:
Kaleidoskopbilder som ramme og ren fargeflate til plassering av kommunikasjon. Kan brukes både med og uten ekstra gullramme.

Layout 2:
Kaleidoskopbilder eller profilbilder med ren fargeflate eller gulltekstur som ramme. Ved bruk av ren fargeflate som ramme, kan også ekstra gullramme benyttes.

Layout 3:
Utfallende kaleidoskopbilder til plassering av kommunikasjon.

Valg av layout kan brukes fritt uavhengig av pottstørrelse.

Retningslinjer for grid:


Det er ikke etablert et strengt grid for bruk av rammer, men dette prinsippet kan følges uavhengig av format:

A) For layout 1 bør ramme dekke ca 2/16 av korteste siden på flaten. For layout 2 bør ramme dekke ca 2/32 av korteste siden på flaten. Rammen skal alltid ha lik avstand til alle kanter.

B) Ramme i layout 2 skal alltid være 50% av bredden til layout 1.

C) Ekstra gullramme skal være ca 1/3 av bredde på på rammen i layout 2, eller 1/6 av bredden på rammen i layout 1. Gullrammen plasseres sentrert på ytterkanten av bildet eller fargeflaten (demonstrert med rosa sirkel).

 

Eksempler i bruk: