Logo

Hovedlogo

Hovedlogo
Eurojackpot-logoen er en internasjonal logo for spillet Eurojackpot. Typografien, fargepaletten, gullsarg og speilbildet er alle elementer i logoen. I Norge brukes logoen med tippekrysset slik at den får tilhørighet til Norsk Tippings portefølje.

Sort er primær bakgrunnsfarge som gir logoen et sofistikert utrykk.

Hovedlogoen (med gullsarg og speilbildet) skal fortrinnsvis brukes på sort bakgrunn.

Hovedlogoen kommer også i en forenklet variant uten speilbilde. Denne varianten kan benyttes der hvor speilbilde ikke egner seg.

Hovedlogo sort/hvit

Hovedlogo i sort/hvit.

Forenklet logo

Logoen kommer også i en 2D-variant som kan brukes der 3D ikke egner seg. Det er også utarbeidet en 1-linjers variant til spesielle formater.

Beskyttet område

Anbefalt beskyttet område
Beskyttet område skal sørge for optimal lesbarhet og synlighet av logoen ved at den får stå uforstyrret. For at logoen skal stå frem så tydelig som mulig anbefales det derfor å holde definert beskyttet område fritt for andre grafiske elementer, tekst/typografi og andre logoer. Unntak kan forekomme i tilfeller med spesielle behov eller begrensninger.