Fargepalett

Hovedfargen i paletten er lilla. Logo skal alltid fremstå som lilla.
Det er to tilleggsfarger og to effektfarger i paletten. Det er lov å bruke prosenter av fargene (50% og 25%) for å skape liv. Etterlatt inntrykk av identiten skal være varm og vennlig, OG spennende.
Riktig fargegjengivelse er viktig for gjenkjennelse i alle kanaler. Det er derfor definert egne fargeverdier for fargene som skal brukes.

Spesifikasjoner
For trykkprosesser som offset- og silketrykk benyttes 4-farge trykk (CMYK). PMS farger brukes ofte til spesialtrykk-saker. PMS farger kan benyttes alene  eller sammen med CMYK for å gjengi farger som ikke lar seg produsere i CMYK. For bruk på skjerm gjelder RGB og HEX. Fargegjengivelsen vil variere innenfor ulike medier og ulike produksjons-prosesser. Skjermfarger vil blant annet variere etter temperaturen på omgivelsene.

Fargevekting
For å forsterke EXTRAS merkevare som et “inkluderende og spennende premiespill” er fokus på fargeidentitet viktig. Bevisst og konsistent bruk av fargemengde på de forskjellige bruksområder bidrar til dette.

Ekstras hovedfarge er lilla og fargebruk på alle flater skal gjennspeile dette. Samtidig skal ikke uttrykket bli for kaldt og mettet, derfor skal tilleggsfargene oransje og grå brukes nesten like mye som lilla.

Effektfargene grønn og cerisse er livlige og sterke farger som på grunn av sin klarhet og fargestyrke gjør mye ut av seg. Disse fargene er valgt for å live opp det varme og vennlige helhetsinntrykket. Disse to effektfargene skal brukes i mindre utstrekning for ikke å ta fokus bort fra merkevaren.