Eksempel kampanjemateriell Spre glede-emblem

Eksempler på plakater fra relanserings-kampanjen med Spre glede-emblemet.

Eksempelet viser tosidig 70×100-plakater. På plakatens ene side er Spre gledeemblemet benyttet med underteksten: OVERSKUDDET GÅR TIL HELSEPROSJEKTER. Størrelsen på emblemet er her stort nok til at teksten er lesbar. På plakatens andre siden er emblemet med som lite – på kupong, og dermed benyttet uten tilleggsteksten.

Som tidligere anbefalt er det valgt kun én hovedfarge på Spre glede-emblemet på relanseringskampanjen. I og med at det også frarådes overdrevet og umotivert bruk av antall farger på samme flate, er “rosa” også benyttet som effektfarge på tekst.

 

Eksempel kampanjemateriell symboler

Eksempel på kampanjemateriell, reklameplakat og profilerende kommisjonærantrekk.