Hovedlogo

Hovedlogo
Filnavn Last ned/lagre
Extra_logo_RGB.png
Extra_logo_CMYK.ai

Logo

Hovedlogo
Dette er logoen til Extraprofilen. Denne logoen skal brukes i alle sammenhenger der Extra er avsender. Denne logoen skal så langt som mulig benyttes på alle trykksaker og web.

Minstestørrelse
Det er utviklet en miniutgave av Extralogoen for bruk i små størrelser og/eller i medier der kvaliteten er slik at det er fare for at trykket gror igjen.

Faglig skjønn må utvises men generelt er dette regel for valg av logoutgave:
Normalutgave av logo brukes i alle størrelser ned til minimum 30 mm bredde. Miniutgave av logo brukes i størrelser under 30 mm.

Beskyttelsesområde
For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Rutenettet rundt logoen viser minimums luft og beskyttelse rundt logoen. Avstanden er relatert til navnetrekkets høyde, som vist i figuren og skaleres proporsjonalt med logoen. Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand. Regelen gjelder alle versjoner av logoen, også versjon uten tippekrysset.

Plassering
Det er viktig at logoen kommer godt frem og er plassert ryddig i forhold til hva som skal publiseres.

Logo sort/hvit

Logo sort/hvit
Filnavn Last ned/lagre
Extra_logo_pos.bmp
Extra_logo_RGBoghvit.png
Extra_logo_pos1.ai
Extra_logo_neg.ai
Extra_logo_CMYK+hvit.ai

Flater
Logo skal så langt som mulig brukes i positiv variant (lilla) på hvit bakgrunn.

Sort/hvitt
I tilfeller hvor kun én farge kan benyttes, må logovarianten med ensfarget tippekryss benyttes. Det er ikke tillatt å bruke varianter av logoen som ikke finnes i vårt godkjente designprogram.