Typografi

Hovedfont
Extra skal bruke ”Bree” i profil- og markedsmateriell. Fonten brukes primært i overskrifter. Bree er en moderne font med et vennlig, rundt uttrykk som gjør den lett gjenkjennelig. Fonten er designet av Veronika Burian og José Scaglione i 2008.

Støttefont
Extra tar i bruk DIN, både for skjerm og trykksaker, i løpende tekst/brødtekst. DIN er en fleksibel, moderne font. Den har små særegenheter som gir den særpreg og personlighet. Skriftsnittet er designet av Eric Spikermann, en av de fremste nålevende typografer, og sikrer god lesbarhet og tydelig fremtoning.

Erstatningsfont
Arial brukes som erstatningsfont dersom det ikke er mulig å bruke profilfonter. Dette gjelder f.eks. dynamisk tekst på web.