Logo

Flax-logoen

Flax-logoen er grønn eller hvit.

Sekundærlogoen skal kun brukes der ensfarget trykk er krevet.

Beskyttet område og minstemål

Ingen andre elementer skal plasseres nærmere logoen enn avstanden tilsvarende bredden på pilen i tippekrysset slik som anvist på tegningen.

Logoen kan ikke være mindre enn 30 pixler på skjerm eller 10 millimeter på trykk.

Logovarianter

Logoen må ha tilstrekkelig kontrast til bakgrunnen. Velg derfor logoversjon utifra hva som gir best kontrast. Som generell regel skal grønn logo brukes på alle hvite og helt lyse flater samt de aller mørkeste valørene, som NT blå. Hvit logo skal brukes på alle de mørkere og mer mettede fargene i paletten.

Unngå kombinasjoner av logo og bakgrunn med dårlig kontrast. Sort logo skal kun brukes i ensfarget trykk der det er påkrevd. Logoen skal aldri opptre i andre farger enn de som er definert.

Flax-logoen er alltid med tippekrysset, aldri uten. Den skal ikke roteres eller strekkes på noen måte. Outline og drop-shadow eller andre effekter på logoen er ikke lov.