Hovedlogo

Etterlatt inntrykk av Flax skal være grønn, derfor skal hovedlogoene anvendes i størst mulig grad, enten logo med grønt navntrekk på hvit bakgrunn, eller logo med hvitt navntrekk på grønn bakgrunn. Det er alltid viktig at logoen plasseres på bakgrunner med sterk kontrast til logoens farge. Du kan laste ned hele logopakken nederst på denne siden.

Beskyttelsesområde

For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Rutenettet rundt logoen viser minimums luft og beskyttelse rundt logoen. Avstanden er relatert til navnetrekkets høyde, som vist i figuren, og skaleres proporsjonalt med logoen.  Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand.

Plassering

Det er viktig at logoen kommer godt frem og er plassert ryddig i forhold til hva som skal publiseres.

Logoversjoner

Logoversjoner
Filnavn Last ned/lagre
Flax_logopakke.zip

Hovedlogoer

Etterlatt inntrykk av Flax skal være grønn,
derfor skal hovedlogoene anvendes i størst mulig grad, enten logo med grønt navntrekk på hvit bakgrunn, eller logo med hvitt navntrekk på grønn bakgrunn. Det er alltid viktig at logoen plasseres på bakgrunner med sterk kontrast til logoens farge.

Bruk på lodd

På lodd styres valg av logo av øvrig utforming på loddet. Dette betyr at loddkonseptet overstyrer kravet om bruk av grønnfarge i logoen. Det bør i størst mulig grad tilstrebes at Flax fremstår som hvit i loddsammenheng.

Alternativ bruk på profilartikler

I tilfeller hvor det er behov for å bruke logo med outline på profilartikler, skal varianten med grønn outline brukes.

Ensfargede logoer

I tilfeller hvor kun én farge kan benyttes, må logovarianten med ensfarget tippekryss benyttes.