Hovedlogo

Hovedlogo
Filnavn Last ned/lagre
Grasrotandelen_logo_RGB.png
Grasrotandelen_hovedlogo_CMYK.ai

Logo

Hovedlogo
Dette er Grasrotandelens hovedlogo som skal brukes i alle sammenhenger der Grasrotandelen er avsender.  Fargeversjon skal brukes i alle sammenhenger bortsett fra produksjoner som ikke tillater farger (f.eks. printer eller trykk i sort/hvitt). Bak logoen er det lagt en hvit kontur. Den er alltid med, og kommer til syne når den brukes på farget eller mørk bakgrunn.

Unntak for bruk av hovedlogo er:
Små digitale flater som mobiltelefon
Små applikasjoner/lite areal for profilering
Ikke mulig med mer enn en farge.

Beskyttelsesområde
For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Rutenettet rundt logoen viser minimums beskyttelsesområde rundt logoen. Avstanden er relatert til navntrekkets høyde, som vist i figuren, og skaleres proporsjonalt med logoen. Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand. Regelen gjelder også for sort/hvitt logo m.fl.

Logoversjoner - små størrelser

Logoversjoner - små størrelser
Filnavn Last ned/lagre
Grasrotandelen_logo_mini_CMYK.ai
Grasrotandelen_logo_smaa_CMYK.ai

Minstestørrelser
Hovedversjon av logo skal brukes i alle sammenhenger bortsett fra:
Små digitale flater som mobiltelefon.
Små applikasjoner/lite areal for profilering.
Ikke mulig med mer enn en farge.

Logo G-symbol

Logo G-symbol
Filnavn Last ned/lagre
Grasrotandelen_G_logo_pos.ai
Grasrotandelen_G_logo_neg.ai
Grasrotandelen_G_logo_CMYK1.ai

G-symbol
For digitale flater som telefon og ikon på nettsted er det utviklet en tilpasset versjon av Grasrotandelens logo, Grasrotandelens G-symbol.

Logo sort/hvit

Logo sort/hvit
Filnavn Last ned/lagre
Grasrotandelen_logo_pos.ai
Grasrotandelen_logo_neg1.ai

Sort/hvitt
For applikasjoner der det kun er mulig å bruke en farge er det utviklet en-fargeversjoner, positiv og negativ, av Grasrotandelens logo.

Logo G-symbol

Logo G-symbol
Filnavn Last ned/lagre
Grasrotandelen_G_logo_pos.ai
Grasrotandelen_G_logo_neg.ai
Grasrotandelen_G_logo_CMYK1.ai

Sort/hvitt små størrelser
For applikasjoner der det er begrenset plass, brukes positiv eller negativ en-fargeversjon av Grasrotens G-symbol. G-symbolet skal i en-fargeversjon alltid brukes sammen med tilsvarende en-fargeversjon av navntrekket

”Grasrotandelen” og tilsvarende enfargeversjon av Norsk Tipping logo.