Logo

Logovarianter

Fargelogo
Fargelogo brukes på alle flater hvor kontrasten til bakgrunn sørger for optimal lesbarhet. Fargelogo er foretrukket der logo alene er identitetsbærer. 

Sort/hvitt
For applikasjoner der det kun er mulig å bruke en farge er det utviklet en-fargeversjoner, positiv og negativ, av Grasrotandelens logo.

Det er ikke tillatt å bruke varianter av logoen som ikke finnes i vårt godkjente designprogram.

Beskyttet område og minstemål

Anbefalt beskyttet område
Beskyttet område skal sørge for optimal lesbarhet og synlighet av logoen ved at den får stå uforstyrret. For at logoen skal stå frem så tydelig som mulig anbefales det derfor å holde definert beskyttet område fritt for andre grafiske elementer, tekst/typografi og andre logoer. Unntak kan forekomme i tilfeller med spesielle behov eller begrensninger.

Anbefalt minstemål
Minstemål angis for å sørge for at logoen aldri gjengis i en størrelse som gjør den lite lesbar/gjenkjennelig. Unntak kan forekomme dersom det er spesifikke behov eller begrensninger.

Høyden på enlinjet logo er anbefalt minimum 30 pixler på skjerm og 10 mm på trykk. Høyden på tolinjet logo er anbefalt minimum 63,558 pixler på skjerm og 22,422 mm på trykk.

G-symbol
For digitale flater som telefon og ikon på nettsted er det utviklet en tilpasset versjon av Grasrotandelens logo, Grasrotandelens G-symbol.