Diagonal

Et grep i identiteten er å dele flatene i to med en diagonal på 45 grader. De to delene kan legges i hvitt og en farge, en farge og en prosent av samme farge, eller den ene delen kan maske et bilde. Diagonalen skal ikke gå fra eller til et hjørne, men være utfallende i rektangelet.

Bruk gjerne inndelingen vist her.

Diagonal

Diagonal
Filnavn Last ned/lagre
Grasrottrener_diagonal.indd.zip