E-læringsverktøyet

E-læringsverktøyet
Filnavn Last ned/lagre
GRT-e-læring-verktøykasse.pdf

E-læringsverktøyet

Til presentasjonene og filmene som brukes i kurset er det utviklet noen elementer og grafikk. Videre utvikling av kursinnhold bør følge denne stilen. Alt baserer seg på geometriske former og er dermed i tråd med den visuelle identiteten.

Se egen verktøykasse og veiledning for e-læringsverktøyet.

(Til denne verktøykassen kan flere elementer være aktuelt å utvikle, f.eks: stiplet linje, fotballbane, kjegler.)