Hovedlogo

Hovedlogo
Filnavn Last ned/lagre
Joker_logo_RGBoghvit.png
Joker_logo_RGB.png
Joker_logo_CMYK+neg.eps
Joker_logo_cmyk3.eps

Logo

Hovedlogo
Dette er logoen til Joker profilen. Den skal skal brukes i alle sammenhenger der Joker er avsender. Denne logoen skal så langt som mulig benyttes på alle trykksaker og web.

Minstestørrelse
Det er utviklet en miniutgave av logoen for bruk i små størrelser og/eller i medier der kvaliteten er slik at det er fare for at trykket gror igjen.

Faglig skjønn må utvises men generelt er dette regel for valg av logoutgave:
Miniutgave av logo brukes i størrelser under 55 mm.

Beskyttelsesområde
For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Rutenettet rundt logoen viser minimums luft og beskyttelse rundt logoen. Avstanden er relatert til navntrekkets høyde, som vist i figuren og skaleres proporsjonalt med logoen. Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand.
Regelen gjelder også sort/hvitt logo.

Plassering
Det er viktig at logoen kommer godt frem og er plassert ryddig i forhold til hva som skal publiseres.

Logo sort/hvit

Logo sort/hvit
Filnavn Last ned/lagre
Joker_logo_positiv.bmp
Joker_logo_positiv.eps
Joker_logo_negativ1.eps

Flater
Logo plassert på ujevne bakgrunner kan skape problemer for logoens lesbarhet.
 Det er viktig at logo plasseres på bakgrunner som er nøytrale og som ikke støyer for mye.
Det er ikke tillatt å bruke logovarianter som ikke er i vårt godkjente designprogram.

Farge navnetrekk
Joker skal kjennetegnes ved en tydelig fargebruk. Den skal være rød. Riktig fargegjengivelse er viktig for gjenkjennelse. Dette sikres gjennom bruk av internasjonale systemer.

For trykkprosesser som offset- og silketrykk benyttes 4-farge trykk (CMYK). PMS farger brukes som oftest i tillegg til CMYK farger for å sikre riktig fargegjengivelse der det er nødvendig.

For bruk på skjerm gjelder RGB og HEX. Fargegjengivelsen vil variere innenfor ulike medier og ulike produksjonsprosesser. Skjermfarger vil blant annet variere etter temperaturen til omgivelsene.