Logo

Logovarianter

Logoen til Joker er en sammenstilling av navnetrekk og tippekryss. Logoen finnes i en farget variant med tofarget tippekryss, en ensfarget rød, og en ensfarget hvit variant. På de ensfargede logoene er deler av tippekrysset transparent og slipper gjennom underlaget den står på, som gjør at det oppleves tofarget.

Fargelogo
Fargelogo brukes på alle flater hvor kontrasten til bakgrunn sørger for optimal lesbarhet. Fargelogo er foretrukket der logo alene er identitetsbærer. 

Ensfarget rød logo
Da deler av tippesrysset forsvinner på gul bakgrunn, er det laget en rød ensfarget logo til bruk på gul bakgrunnsfarge. Delene av tippesrysset som er transparente blir «farget» av underlaget og oppleves oransje.

Ensfarget hvit logo
Ensfarget logo i hvit brukes i de tilfellene hvor farget logo ikke har en god nok kontrast til underlaget, og i tilfeller hvor kun en farge kan benyttes. 

Det er ikke tillatt å bruke varianter av logoen som ikke finnes i vårt godkjente designprogram.

Beskyttet område og minstemål

Anbefalt beskyttet område
Beskyttet område skal sørge for optimal lesbarhet og synlighet av logoen ved at den får stå uforstyrret. For at logoen skal stå frem så tydelig som mulig anbefales det derfor å holde definert beskyttet område fritt for andre grafiske elementer, tekst/typografi og andre logoer. Unntak kan forekomme i tilfeller med spesielle behov eller begrensninger.

Anbefalt minstemål
Minstemål angis for å sørge for at logoen aldri gjengis i en størrelse som gjør den lite lesbar/gjenkjennelig. Unntak kan forekomme dersom det er spesifikke behov eller begrensninger.

Høyden på liggende logo er anbefalt minimum 34,86 pixler på skjerm og 12,298 mm på trykk (tippekryss: 30 px/10 mm).

Farge navnetrekk
Joker skal kjennetegnes ved en tydelig fargebruk. Den skal være rød. Riktig fargegjengivelse er viktig for gjenkjennelse. Dette sikres gjennom bruk av internasjonale systemer.

For trykkprosesser som offset- og silketrykk benyttes 4-farge trykk (CMYK). PMS farger brukes som oftest i tillegg til CMYK farger for å sikre riktig fargegjengivelse der det er nødvendig.

For bruk på skjerm gjelder RGB og HEX. Fargegjengivelsen vil variere innenfor ulike medier og ulike produksjonsprosesser. Skjermfarger vil blant annet variere etter temperaturen til omgivelsene.