Hovedlogo

Hovedlogo
Filnavn Last ned/lagre
Keno_logo_RGB.png
Keno_logo_CMYK.eps

Logo

Hovedlogo
Dette er logoen til Keno profilen.
Logoen skal brukes i alle sammenhenger der Keno er avsender.

Minstestørrelse
Det er utviklet en miniutgave av Kenologoen for bruk i små størrelser og/eller i medier der kvaliteten er slik at det er fare for at trykket gror igjen.

Faglig skjønn må utvises men generelt er dette regel for valg av logoutgave:
Normalutgave av logo brukes i alle størrelser ned til minimum 30 mm bredde.
Miniutgave av logo brukes i størrelser under 30 mm.

Beskyttelsesområde
For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Rutenettet rundt logoen viser minimums luft og beskyttelse rundt logoen.  Avstanden er relatert til navnetrekkets høyde, som vist i figuren og skaleres proporsjonalt med logoen.
Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand.

Regelen gjelder alle versjoner av logoen.

Plassering
Det er viktig at logoen kommer godt frem og er plassert ryddig i forhold til hva som skal publiseres.

Logo sort/hvit

Logo sort/hvit
Filnavn Last ned/lagre
Keno_logo_RGBoghvit.png
Keno_logo_neg_RGB.png
Keno_logo_pos.eps
Keno_logo_neg.eps
Keno_logo_CMYK+neg.eps

Flater
Det er viktig at logoen plasseres på bakgrunner med god kontrast til logoens farge. Dette for å sikre lesbarheten av logoen. Ved bruk av logo på bilde, anbefales det å plassere logoen på nøytrale flater som ikke støyer for mye.

Sort/hvit
I tilfeller hvor kun én farge kan benyttes, må logovarianten med ensfarget tippekryss benyttes. Det er ikke tillatt å bruke varianter av logoen som ikke finnes i vårt godkjente designprogram.