Typografi

Hovedfont
Keno skal bruke «Creighton Pro» i profil og markedsmateriell. Fonten brukes primært i overskrifter, og skal fremstå som offensiv og tøff. Siden «Creighton Pro» har god lesbarhet kan den også brukes i større tekstmengder, som f.eks. ingresser. Fonten er designet av Steve Jackaman i 2009.

Støttefont
Keno tar i bruk DIN, både for skjerm og trykksaker, i løpende tekst/brødtekst. DIN er en fleksibel, moderne font. Den har små særegenheter som gir den særpreg og personlighet. Skriftsnittet er designet av Eric Spikermann, en av de fremste nålevende typografer, og sikrer god lesbarhet og tydelig fremtoning.

Erstatningsfont
Arial brukes som erstatningsfont dersom det ikke er mulig å bruke profilfonter. Dette gjelder f.eks. dynamisk tekst på web.