Illustrasjon

Illustrasjon
Filnavn Last ned/lagre
SplashScreen_RGB_8MB.jpg
SplashScreen_RGB_1MB.jpg

Illustrasjon KongKasino

KongKasino illustrasjonen oppsumerer konseptet bak merkevaren, og skaper grunnlaget for den visuelle stilen som skal brukes. Når nye illustrasjoner skal utformes kan det hentes inspirasjon her med tanke på bruk av lyseffekter, props, fotostil, lys-mørke kontraster, detaljnivå og dynamikk.

Bannerillustrasjon

Bannerillustrasjon
Filnavn Last ned/lagre
KK_Banner_Highress_6MB.zip

Bannerillustrasjoner

Med utgangsupnkt i den visuelle profilen, og KongKasino illustrasjonen er det er utviklet en rekke bannerillustrasjoner til nettsiden. Illustrasjonene er delt inn i tre grupper.

Profilering av KongKasino
Denne kategorien har som hensikt å profilere merkevaren KongKasino. Alle illustrasjonene ligger som høyoppløselige jpg versjoner, og må skaleres ned til 958×242 px ved bruk på nettside.

Banner spillkategori

Banner spillkategori
Filnavn Last ned/lagre
KK_banner_kategori_highress_16MB.zip

Profilering av kategorier
Denne kategorien har som hensikt å profilere de forskjellige spillkategoriene i porteføljen til KongKasino. Som for eksempel hjulspill, black jack og roulette.

Alle illustrasjonene ligger som høyoppløselige jpg versjoner, og må skaleres ned til 958×242 px ved bruk på nettside.

Banner spill, mal

Banner spill, mal
Filnavn Last ned/lagre
KK_spillbannere_highress2_35MB.zip
KK_spillbannere_highress1_44MB.zip

Profilering av spesifikke spill
Denne kategorien har som hensikt å profilere spesifikke spill. Illustrasjonene ligger som psd-maler, og må kombineres med spillprofiler før bruk. Skaler ned til 958×242 px ved bruk på nettside.

Mønster

Mønster
Filnavn Last ned/lagre
KK_mønster.ai

Mønster

Det er utviklet mønster med utgangspunkt i KongKasino monogrammet som kan brukes til å dekke forskjellige flater.