Logo

Logovarianter

Logoen til Kong Kasino er en sammenstilling av navnetrekk og tippekryss. Logoen finnes i en farget variant med tofarget tippekryss, og en ensfarget hvit variant hvor deler av det hvite tippekrysset slipper gjennom underlaget den står på, og dermed oppleves tofarget.

Fargelogo
Fargelogo brukes på alle flater hvor kontrasten til bakgrunn sørger for optimal lesbarhet. Fargelogo er foretrukket der logo alene er identitetsbærer. 

Ensfarget logo
Ensfarget logo i hvit brukes i de tilfellene hvor farget logo ikke har en god nok kontrast til underlaget, og i tilfeller hvor kun en farge kan benyttes. 

Det er ikke tillatt å bruke varianter av logoen som ikke finnes i vårt godkjente designprogram.

Det er ønskelig å benytte hvit logo på mørk-lilla bakgrunn fremfor farget logo på lys bakgrunn.

Beskyttet område og minstemål

Anbefalt beskyttet område
Beskyttet område skal sørge for optimal lesbarhet og synlighet av logoen ved at den får stå uforstyrret. For at logoen skal stå frem så tydelig som mulig anbefales det derfor å holde definert beskyttet område fritt for andre grafiske elementer, tekst/typografi og andre logoer. Unntak kan forekomme i tilfeller med spesielle behov eller begrensninger.

Anbefalt minstemål
Minstemål angis for å sørge for at logoen aldri gjengis i en størrelse som gjør den lite lesbar/gjenkjennelig. Unntak kan forekomme dersom det er spesifikke behov eller begrensninger.

Høyden på liggende logo er anbefalt minimum 30 pixler på skjerm og 10 mm på trykk.

Monogram

Monogram
Filnavn Last ned/lagre
KongKasino_monogram_mskygge1.ai
KongKasino_monogram.ai
KongKasino_monogram_hvit.ai

Monogram
Det er utviklet et monogram for KongKasino som både kan fungere som et designelement og som reservelogo på flater der primærlogo ikke får plass. Eksempler på dette kan være kulepenner og mansjettknapper.