Hovedlogo

Hovedlogo
Filnavn Last ned/lagre
KongKasino_logo_RGBoghvit1.png
KongKasino_logo_RGB.png
KongKasino_logo_hvit+CMYK.ai
KongKasino_logo_lilla2.ai

Logo

Hovedlogo
Dette er hovedlogoen til KongKasino profilen. Denne logoen skal brukes i alle sammenhenger der KongKasino er avsender. Unntak kan være der flaten krever en alternativ utgave av logoen, se side 6. Denne logoen skal så langt som mulig benyttes på alle trykksaker og på web.

Logo sort/hvit

Logo sort/hvit
Filnavn Last ned/lagre
KongKasino_logo_neg.ai
KongKasino_logo_pos.ai

Flater
Det er ønskelig å benytte negativ logo på mørk-lilla bakgrunn fremfor positiv logo på lys bakgrunn. Det er viktig at logoen plasseres på bakgrunner med sterk kontrast til logoens farge, helst mørk-lilla eller svart.

I tilfeller hvor kun én farge kan benyttes, må logovarianten med ensfarget tippekryss benyttes.

Beskyttelsesområde
For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Rutenettet rundt logoen viser beskyttelsesområde. Avstanden er relatert til navnetrekkets høyde, som vist i figuren, og skaleres proporsjonalt med logoen. Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand.

Minstestørrelse
Logoen skal ikke brukes i strørrelser under 25 mm i bredden.

Monogram

Monogram
Filnavn Last ned/lagre
KongKasino_monogram_mskygge1.ai
KongKasino_monogram.ai
KongKasino_monogram_hvit.ai

Monogram
Det er utviklet et monogram for KongKasino som både kan fungere som et designelement og som reservelogo på flater der primærlogo ikke får plass. Eksempler på dette kan være kulepenner og mansjettknapper.