Typografi

Hovedfont
Akzidenz Grotesk Light skal brukes som brødtekstfont der lesbarheten er viktig.
Akzidenz Grotesk Bold skal brukes i overskrifter. Den er en effekt kommunikator, og har en elegant og moderne fremtoning.

Erstatningsfont
Arial brukes som erstatningsfont dersom det ikke er mulig å bruke profilfonter. Dette gjelder f.eks. dynamisk tekst på web.