Bildestil

Norsk Tippings bildestil er utgangspunktet

Utgangspunktet for bildestilen til Lotto er Norsk Tipping og mormerkets overordnede bildestil.

I tråd med mormerkets bildestil skal også Lottos bilder/motiver være:

 • glade og lystige
  – ikke melankolske eller dystre
 • lekne og friske
  ikke mystiske og ettertenksomme
 • eventyrlige, men ikke trollske

Bildene skal representere drøm og energi (frisk, leken og lett) og ha:

 • fortrinnsvis menneskelig tilstedeværelse i alle bilder med oppriktig glade uttrykks­fulle folk med humør og glimt i øyet – gjerne gøyale, litt quirky og sjarmerende fullstendig uten glansbilde-motiver og superstar-stil
 • positiv stemning og energi – også når smilet erstattes av f.eks konsentrert ansiktsuttrykk
 • rene og klare farger – ikke fremstå som «slappe», slørete, ha utpreget farge­stikk, soft lense flare, el.l.
 • et tydelig fokuspunkt (person/aktivitet/situasjon) – bakgrunn og miljø spiller en sekundær rolle og fremstår som rolige/ensartet/grafisk ryddige i motivet

NB! Bildene vist i denne manualen er uten rettigheter/lisens.

Sånn ser et Lotto-bilde ut

Det er planlagt en bildebank for Lotto. Beskrivelsene nedenfor skal ligge til grunn for alle bilder som tas for Lotto og legges inn i bildebanken.

 • Motivene skal matche budskap og appellere til den unge generasjonen
  – kommunisere det morsomme og spennende ved å spille på Lotto, høyde­punktet i uka!
 • Personene i bildene er glade, oppriktige og unge og har gjerne en særegenhet – de er gøyale, litt quirky, levende og uttrykksfulle folk med humør og glimt i øyet (i tråd med «Lotto-millionærer er ikke som andre millionærer»).
 • Bildene skal være livlige, lystige og ærlige med quirky og gjerne humoristiske motiver/settinger som formidler følelsen av drøm, spenning og vinner­opplevelser 
 • Fargene i bildene skal fortrinnsvis være klare og rene. Unntak kan gjelde for bilder som tas til spesifikke reklame­konsepter. Disse skal i så fall ikke legges tilgjengelig som del av den generelle bildebanken.
 • Gjerne røde motiver/røde detaljer i bildene

NB! Bildene vist i denne manualen er uten rettigheter/lisens.

Røde detaljer og armslag

Røde detaljer
Røde detaljer i bildene eller «helt røde» motiver foretrekkes.

I bilder uten røde detaljer er det ekstra viktig å synliggjøre rødt gjennom bruk av andre grafiske elementer.

Armslag for reklamekonsepter
Lottos profil er dels utviklet med tanke på å gi rom for kommunikasjonskonsepter og reklamekampanjer.

Profilens grafiske elementer, og da minimum en (rød) sirkel og Lotto-logoen brukes i slike tilfeller for å tydeliggjøre Lotto som avsender

NB! Bildene vist i denne manualen er uten rettigheter/lisens.

Redaksjonelle/innholdsrelaterte bilder

Herunder regnes bilder som brukes i løpende kommunikasjon som i SoMe og på nettsiden samt ifm. eventer ol.

Her vil det ikke være så mange krav til fotostil, men bildene må være i tilfreds­stillende kvalitet hvilket betyr at de må ha god oppløsning, ikke være under- eller overeksponerte, for mørke/lyse, ha kunstlysstikk (gule) eller være uskarpe.

Det bør etterstrebes en stil på bildene som samsvarer med hvordan Lottos fotostil er beskrevet i denne manualen.

NB! Bildene til høyre er eksempler hentet fra Norsk Tippings egne kanaler i forbindelse med utviklingen av bildestilen til Norsk Tipping (mormerket).

Sånn ser Lotto-bilder ikke ut …

For ordens skyld – dette er egenskaper som fortrinnsvis ikke hører hjemme i bildestilen til hverken Lotto eller Norsk Tipping (mormerket):

 • Bildene skal ikke oppleves som melankolske, dystre, mystiske, ettertenksomme, sarte eller trollske
 • De skal ikke være poetiske eller illustrere drømmen på den sakte stillferdige drømmende måten.
 • Menneskene skal ikke være glansbilder eller ha superstar-stil og se fake ut.
 • Bakgrunnene og miljøet rundt bør ikke være for busy og krevende.
 • Fargene og den tekniske stilen skal ikke være dus, soft, sart, varmt og gult fargestikk, etc.