Introduksjon

Lotto er høydepunktet!

Lotto er ikke lille julaften, men julaften!
Lotto er ikke «vorset», men selve festen!

Ikke fredag, men lørdag!

Revitalisert flaggskip
Lottos visuelle profil har gjennomgått en revitalisering. Lotto som merkevare skal fortsatt treffe bredt, men med nye verktøy og noen grunnleggende regler og prin­sipper har vi tilrettelagt for at Lotto nå skal oppleves som relevant og attraktivt for «den nye generasjonen» – et moderne og fremtids­rettet lotterispill som fortsatt
er enkelt og for alle.

Enhetlighet og variasjon
Den nye verktøykassen til Lotto tilrette­legger for en enhetlig visuell identitet som også har gode variasjons­muligheter i den taktiske kommunikasjonen. Samtidig gir den rom for at reklame­konsepter kan ha egne visuelle uttrykk med Lotto som tydelig avsender.

Flere strenger å spille på
Lotto skal fortsette å ta eierskap til fargen rød. I tillegg til en rød hovedfarge er det supplert med farger som frisker opp og gir fleksibilitet og grafiske elementer som samlet gir en god bredde av identitets­­markører.

Sirklene refererer til og erstatter de fysiske kulene som frem til nå har vært bærende for profilen.

Logo med en liten facelift
Lotto-logoen har kun gjennomgått en liten facelift for å ivareta gjenkjennelsen av Lotto som avsender i den ellers markante endringen i Lottos visuelle språk.

Supertrekning og Gulltrekning
Design for Lottos Supertrekning og Gulltrekning utvikles av Norsk Tippings designteam på bakgrunn av de nye designverktøyene og prinsippskisser utformet av Dinamo.

Verktøyene har 2 nivåer

Minimumskrav og mulighetsrom
Noe skal alltid være med og enkelte andre elementer kan være med.

Dette skaper gode volumkontroller med muligheter for rik variasjon i uttakene samtidig som en enhetlig opplevelse av merkevaren Lotto ivaretas.