Hovedlogo

Hovedlogo
Filnavn Last ned/lagre
Lotto_logo_RGB.png
Lotto_logo_CMYK.eps

Logo

Hovedlogo
Dette er logoen til Lotto profilen. Den skal skal brukes i alle sammenheng der Lotto er avsender. Denne logoen skal så langt som mulig benyttes på alle trykksaker og web.

Beskyttelsesområde
For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Rutenettet rundt logoen viser minimums luft og beskyttelse rundt logoen. Avstanden er relatert til navntrekkets høyde, som vist i figuren, og skaleres proporsjonalt med logoen. Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand.

Regelen gjelder også for sort/hvitt logo m.fl.

Plassering
Det er viktig at logoen kommer godt frem og er plassert ryddig i forhold til hva som skal publiseres.

Logo sort/hvit

Logo sort/hvit
Filnavn Last ned/lagre
Lotto_logo_pos.bmp
Lotto_logo_RGBoghvit.png
Lotto_logo_pos.eps
Lotto_logo_neg.eps

Flater
Logo plassert på ujevne bakgrunner kan skape problemer for logoens lesbarhet. Det er viktig at logo plasseres på bakgrunner som er nøytrale og som ikke støyer for mye.

Det er ikke tillatt å bruke logovarianter som ikke er i vårt godkjente designprogram.

 

Farge navnetrekk
Lotto skal kjennetegnes ved en tydelig fargebruk. Den skal oppfattes som rød. Riktig fargegjengivelse er viktig for gjenkjennelse.

For trykkprosesser som offset- og silketrykk benyttes 4-farge trykk (CMYK). PMS farger brukes ofte til spesialtrykksaker.PMS farger kan benyttes alene eller sammen med CMYK for å gjengi farger som ikke lar seg produsere i CMYK.

For bruk på skjerm gjelder RGB og HEX. Fargegjengivelsen vil variere innenfor ulike medier og ulike produksjonsprosesser. Skjermfarger vil blant annet variere etter temperaturen på omgivelsene.