Grafiske elementer

Sirklene

Minimum en sirkel
Enhver Lotto-flate skal ha minimum en sirkel. Denne kan gjengis i sin helhet eller utfallende slik at kun en del av sirkelformen er synlig.

Sirkler i spredt formasjon
Sirklene er referansen til kuleformen og skal oppføre seg slik som Lotto-ballene gjør i en Lotto-trekning. Dersom du bruker flere sirkler skal disse derfor plasseres i spredt formasjon i ulike størresler for å illudere dybde/avstander, og aldri i «system», som f.eks. på rad og rekke.

Overlappende sirkler bør ha ulike fargetoner, men utover det er det ingen føringer på hvilke og/eller hvor mange farger i paletten som kan brukes – her må hver enkelt designer brukes skjønn.

Riktig bruk 

• Sirklene skal alltid være fylt med farge/mønster (mer info på de neste sidene) og aldri ha outline

• Sirklene skal aldri ha skygge bak seg

• Flere sirkler sammen i ulike størresler plasseres i tilfeldig formasjon og aldri på rad og rekke.

Sirkler med fargefyll

Siklene kan brukes i alle fargene fra paletten til Lotto, men vær oppmerksom på at etterlatt inntrykk skal være rødt. For å få til dette anbefales en begrenset bruk av de sterkeste konstrastfargene (grønn, lys blå og gul).

Sirkler med mønster

Sirkler med 10 ulike mønstre er tilgjengelige i alle profilfargene. Disse tilfører «tekstur» til en ellers flat og fargemettet identitet hvor opasitet og skygge aldri skal brukes. 

Riktig bruk
Sirklene med mønster kan roteres og brukes i både små og store størrelser, men man bør fortrinnsvis begrense bruken til to-tre stykker per flate, litt avhengig av hvor stort formatet er. Dette for at man skal unngå at de oppleves som rot og er forstyrrende for eksempelvis budskap.

NB! Sirklene med mønster skal ikke brukes på flater med mønster i bakgrunn. Mer informasjon om bakgrunnsmønstre på de neste sidene.

Ton-i-ton bakgrunnsmønstre

Bakgrunnsmønstre er tilgjengelig i de røde og rosa fargene fra paletten. Disse skal alltid brukes ton-i-ton med en av de øvrige røde/rosa fargene.

Velg fortrinnsvis kombinasjoner av røde/rosa toner som gir dempet kontrast. Dette blant annet for å sørge for at eksempelvis tekst som legges over er godt lesbart og at det ikke skaper for mye «støy».

Dersom tekst legges rett på bakgrunns­mønster er det essensielt å benytte farge­kombinasjoner som gir mest mulig dempet konstrast for å legge tilrette for optimal lesbarhet. Vurder alltid om dette er hensiktsmessig.

Bakgrunnsmønstrene skal alltid brukes utfallende på et format. Varier gjerne med ulike utsnitt.

NB! Unngå bruk av sirkler med mønster over bakgrunnsmønstre.

Tematiserte bakgrunnsmønstre

Det er mulig å sette opp egne tematiserte bakgrunns­mønstre til eksempelvis jul, påske eller annet. Til høyre ser du eksempler på hvordan disse kan se ut, og lenger bak i manualen finner du mer inspirasjon.

Tematiserte bakgrunnsmønstre skal behandles på samme måte som øvrige bakgrunnsmønstre – ton-i-ton, fortrinnsvis med dempet konstrast mellom de to fargene som benyttes, vurder om overliggende tekst er optimalt for lesbarhet etc. (mer info på forrige side).

NB! Unngå bruk av sirkler med mønster over bakgrunnsmønstre.