Typografi

Profilfonten: GT Walsheim

GT Walsheim er profilfonten til Lotto. De seks vektene med tilhørende Oblique som er valgt ut til Lottos profil ser du til høyre.

Headinger og subheadinger skal stå i en av de festeste vektene – Ultra Bold, Black eller Bold. 

Mengdetekst skal stå i Light eller Regular. 

Ingresser skal stå i Medium eller Bold.

NB! Vær oppmerksom på at fete vekter har en tendens til å gro sammen på digitale flater, mens veldig tynne vekter kan oppleves som ikke optimalt lesbare. Ultra Bold (og muligens også Black) samt Light bør derfor ikke benyttes på digitale uttak. (Testing av optimale vekter for digitale flater må utføres av NT).

Tekst kan settes både venstre- og midtstilt alt ettersom hva som tjener innhold og format best, men skal aldri stå høyrestilt.

Profilfonten skal alltid brukes i all design og kommunikasjon, også kampanjer.

Ved spesielle behov kan NTs egen font «Jubel» erstatte profilefonten – se nedenfor.

Erstatningsfonten: Jubel

I tilfeller hvor det er problematisk å få til eksempelvis lisensiering for profilfonten GT Walsheim, kan NTs egen font «Jubel» benyttes. Det anbefales imidlertid å lage bilder av store headinger for å omgå problemet, og at Jubel kun benyttes på mengdetekst og eller små detaljer. Dette for å sørge for maksimalt enhetlig uttrykk og at Lotto ivareats som tydelig avsender.

Jubel finnes i de fire vektene med til­hørende kursiv som du ser til venstre.

NB! Jubel Ekstra Fet skal fortrinnsvis aldri brukes på digitale flater. Mer informasjon om Jubel finner du i Norsk Tippings egen designmanual.