Grafiske elementer

Triangler

Tippekrysset består av åtte triangler som hver utgjør egne grafiske elementer. Med disse kan man bygge visuelle uttrykk med ulik grad av visuell intensitet – enten brukt alene, flere triangler satt sammen eller i sammenheng med andre elementer. Dette gir en fleksibilitet i utforming av flater som kan er alt fra helt rolig og dempet til «full fest».

Varianter
Trianglene er tilgjengelige som både ensfargede og stripete elementer og kan opptre i alle farger i Norsk Tippings fargepalett, med unntak av mørk blå og hvit. Mer informasjon om dette finner du på de neste sidene.

Triangler – fylte

Her ser du alle de fylte trianglene. Hvert triangel kan være i alle fargene i paletten med unntak av mørk blå og hvit. 

Skalering
Trianglene kan skaleres i alle størrelser, men husk at trianglene alltid skal være betydelig større enn konfetti (les mer om konfetti på side xx–xx).

Rotering og speiling ikke tillatt
Formen og vinklene på trianglene er hentet direkte fra tippekrysset og skal derfor aldri roteres eller speiles horisontal eller vertikalt.

Triangler – stripete

De stripete trianglene gir en opplevelse av gjennomsiktighet selv om objektet i seg selv ikke er gjennomskinnelig. Det som ligger bak synes i avstanden mellom stripene. Bruk av de stripete trianglene i kombinasjon med de fylte kan gi et lettere og luftigere uttrykk. Men de er også mer visuelt krevende enn de fylte.

Obs!
Det skal aldri legges typografi direkte oppå stripete triangler da dette vil gi dårlig lesbarhet.

Bruk av triangler

Ulovlig bruk av triangler

Tekst på triangler

Triangler kan brukes som bakgrunn for tekst, enten ved at store deler av triangelet synes, eller at det forstørrese såpass at effekten blir en todeling av formatet.

Konfetti

Konfettien er et grafisk element som brukes som dryss – flere/mange på flaten. Det er et element som sier fest, glede, jubel og feiring og er som pynten på kaka – det lille ekstra. Derfor skal man også vurdere den aktuelle flaten og om det er riktig å bruke konfetti på denne. Det er ikke nødvendig å ha med konfetti bestandig, men heller der man ønsker mye visuelt trykk.

Rotasjon og skalering: Konfettien består av sirkler, halv- og kvartsirkler i ulike størrelser og farger. Halv- og kvartsirklene kan roteres i 90 graders rotasjoner, men ikke andre vinkler.

Farger: Konfettien kan være i alle fargene i paletten bortsett fra NT-blå og hvit. Pastellene kan også brukes, men de andre fargene er å foretrekke. Konfettien skal alltid være flerfarget og ikke ensfarget.

Størrelse: Konfettien skal oppleves som små nettopp for å oppleves som konfetti. De skal alltid være betydelig mindre enn trianglene. 

Plassering: Konfettien skal spres «tilfeldig»
på flaten. De skal ikke ordnes i et system eller settes opp som bord eller mønster.

Konfetti-bitene: Utvalg vist nedenfor.

Konfetti

Her er en oversikt over alle bitene man lager konfettien av.

Halv- og kvartsirklene kan flippes og roteres slik at man får god variasjon, men da bare i rette vinkler på 90, 180 og 270 grader.

Bruk av konfetti

Konfetti «drysses» over flaten slik at det ser naturlig tilfeldig ut. For et levende og variert uttrykk med en slags illusjon av dybde skaleres de ulike bitene i ulike størrelser.

Det er ingen krav til antall biter som brukes utover at det bør være tre eller fler. Hvor mange bør vurderes i forhold til andre elementer på flaten, hvor stort formatet er, om budskap forsterkes eller forstyrres etc. 

Konfetti og tippekrysset
Vær obs på plassering av konfetti sammen med og rundt tippekrysset/logoen. Konfetti benytter fargene fra tippekrysset og delene er i tillegg gjerne reltivt like i størrelse. Derfor er det viktig at konfetti ikke plasseres for tett på logo/tippekrysset for at formene ikke skal «blande» seg med hverandre.

Holding device

En sirkel fylt med en av fargene i fargepaletten brukes som holding device for korte tekster med call to action eller unique sales points.

Holding device skal kun brukes til veldig korte budskap med fortrinnsvis bare to eller tre ord og aldri stå på mer enn tre linjer.

Teksten skal være sentrert og midtstilt i sirkelen. Pass på at det er godt med luft rundt teksten inni sirkelen.