Bildestil

Én fotostil

Norsk Tipping har én overordnet fotostil som gjelder både for merket Norsk Tipping og for produktmerkene. Denne fotostilen vil ivareta et konsistent fotouttykk på alle nivåer av fotobruk. 

Den generelle fotostilen gjelder for profilbilder, bilder brukt i all kommunikasjon, i sosiale medier, og i redaksjonelt innhold. Den gjelder også uavhengig om det er en profesjonell fotograf som har tatt bildene, eller om de er tatt internt på Norsk Tipping.

Den generelle fotostilen gjelder for alle NTs produktmerker i tillegg til mormerket. Dette ivaretar en helhetlig og enhetlig opplevelse av Norsk Tipping.

Produktmerkene kan ha ekstra retningslinjer som spisser fotostilen mer for eksempel ved:

Utvelgelse – Lotto; med innslag av rødt og Lottos personlighet 

Bruk – Flax; masket i diamantformen

Bildebehandling – Vikinglotto; fargefilter på bildene

To kategorier

Fotostilen er førende for fotoopptak og utvelgelse av bilder til bruk i Norsk Tipping- kommunikasjon. Norsk Tippings bildebehov er sortert i to kategorier:

1. Profilbilder:
Dette gjelder de bildene som er direkte knyttet til merkevaren (Norsk Tipping eller produkt). Disse skal underbygge budskap og reflektere generell fotosti, og alltid tas av profesjonell fotograf eller velges fra bildebanker.

2. Redaksjonelle- og contentbilder:
Dette gjelder bilder som brukes i redaksjonelle saker på nettsiden, i media og sosiale medier. Disse bildene illustrerer gjerne en sak med et tema, dokumenterer vinnere, eller liknende. Disse bildene kan tas av profesjonell fotograf, men kan også fotograferes av folk internt på Norsk Tipping. Se spesifiserte retningslinjer under Redaksjonelle bilder.

Generell fotostil

Beskrivelse av Norsk Tippings overordnede bildestil viser stilen og stemingen bildene skal ha for å kvalifisere til bruk i Norsk Tippings visuelle identitet(er).

Bildene skal være:

 • Glade og lystige
 • Lekne og friske 
 • Eventyrlige og energiske
 • Naturlige og sjarmerende

De skal:

 • ha et aspekt av drøm i seg
 • ha menneskelig tilstedeværelse
 • ha positiv stemning og energi – også når smilet erstattes av f.eks. et konsentrert ansiktsuttrykk
 • illustrere glade, vanlige, oppriktige folk som gjerne er gøyale, sjarmerende og uttrykksfulle med humør og glimt i øyet 
 • ha et tydelig fokuspunkt i bildet; person/objekt/aktivitet/situasjon
 • være rolige, ensartet og ha grafisk ryddige omgivelser hvor bakgrunn og miljø ikke forstyrrer fokuset i bildet.
 • ha rene og klare farger
 • være skarpe

Obs! Eksemplene her er hentet fra bildebanker og er bilder som kan benyttes av alle. Med egne profesjonelle fotoopptak vil NT kunne oppnå en mye større grad av egenart og riktighet i bildene i forhold til stil og tone, atmosfære, miljø og mennesker relevant for Norge og NT.

Illustrative profilbilder

Norsk Tippings profilbilder skal illustrere en vid tolkning og forståelse av små og store, storslåtte og hverdagslige drømmer. 

Disse bildene er motiver som illustrerer Norsk Tippings samfunnsoppdrag og spillere/vinnere, og deres opplevelse av drømmen. Det er ingen sterke føringer på motiv, annet enn at de skal kunne forstås inn i en vid tolkning av drøm.

Bildene kan illustrere:

 • sport- og kulturutøvere – både proffe og amatører, og alle andre former for Grasrot-mottakere 
 • vinnere og spillere – rett og slett folk, i ulike situasjoner og aktiviteter som illustrerer alle former for drømmer – abstrakt og konkret, stor og liten (eks. ferieluksus, drømmebilen, flytte, «frihet», være med venner, natur-opplevelser, osv.)

Bildene skal fortrinnsvis illustrere mennesker mellom 20 og 40 år og begge kjønn skal være jevnt representert. Bildene bør ha en nordisk stemning over seg, men menneskene i motivene kan og bør representere bredden av kulturer og bakgrunner og gjenspeile mangfoldet i det norske samfunnet.

Riktig motiv for kommunikasjonsbudskapet må konseptutvikles og finnes eller fotograferes.

Redaksjonelle/innholdsrelaterte bilder

I redaksjonelle saker og contentmarkedsføring blant annet på nett og sosiale medier, brukes gjerne tidsaktuelle og dokumentariske bilder heller enn profilbilder. Disse bildene kan for eksempel komme fra pressebyråer, ulike fotografer eller de kan tas av Norsk Tipping selv. 

Man bør etterstrebe at også disse bildene samsvarer med den generelle fotostil-beskrivelsen i så stor grad som mulig.

Når man selv tar bilder til sosiale medier og liknende bør man tenker på følgende:

 • Ha få elementer i bildet, rydd opp og gjør bakgrunnen rolig/grafisk ren.
 • Velg et tydelig fokus i motivet.
 • Hent fram klare, rene og sterke farger.
 • Sørg for at det er energi og glede, lekenhet og glimt i øyet/humor i bildet.
 • Bildene skal ha god fototeknisk kvalitet. Ikke bruk uskarpe, under-/overeksponerte eller lavoppløste bilder. Unngå kunstlysstikk (gulstikk) i bildene.

Bilder av barn

I Norsk Tippings kommunikasjon skal man være svært varsom med å bruke bilder av barn ved mindre det er knyttet til et barnearrange-ment eller aktivitet. Kommunikasjonen skal i så tilfelle være i forbindelse med samfunnsoppdraget og ikke i forbindelse med spillselskapet Norsk Tipping. De skal ikke knyttes til pengespill, men heller til overskuddet de kan nyte godt av.

F.eks. når det snakkes om  breddeidretten er det helt naturlig å vise bilder av barn.

Egenskaper bildene ikke skal

For ordens skyld – dette er egenskaper som fortrinnsvis ikke hører hjemme i bildene til Norsk Tipping:

 • Bildene skal ikke oppleves som melankolske, dystre, mystiske, ettertenksomme, sarte eller trollske
 • De skal ikke være poetiske eller illustrere drømmen på den sakte, stillferdige drømmende måten.
 • Menneskene skal ikke være glansbilder, ha superstjerne-stil eller se tilgjorte og falske ut. 
 • Bakgrunnene og miljøet rundt bør ikke være for hektisk og krevende.
 • Fargene og stilen skal ikke være dus, sart og soft. Bildene skal ikke være desaturert, eller ha veldig varmt og gult fargestikk.
 • Utpreget lense flare eller liknende «drømmende» effekter hører ikke hjemme i Norsk Tippings bilder.

Sjekkliste

Kontroller at bildet er innenfor fotostilen.