Fargepalett

Fargepalett

Fargene i tippekrysset er Norsk Tipping – og omvendt. I tillegg har vi supplert med noen pasteller og en mørk blå som både myker og strammer opp uttrykket.

Fleksibiliteten i den visuelle identiteten ligger mye i hvordan fargepaletten kan og skal brukes. Norsk Tipping er primært ikke bare en farge, men et bredt spekter – et solid spillselskap med det bredeste spilltilbudet.

Fargebruk med volumkontroll
Vi har tilrettelagt for at man kan nedtone et uttrykk som kan representere soliditeten i Norsk Tipping og eksempelvis fungere som et rolig backdrop bak et budskap. I like stor grad kan man kontrollert skru på «volum­knappen» helt rundt til fargesammen­setninger og komposisjoner som gir «full fargefest».

Les mer om fargebruk nedenfor.

norsk-tipping.no
Norsk Tippings egne digitale flater (websider og app’er) har en utvidet fargepalett med gråtoner. Kontakt digital avdeling for spesifikasjoner og retningslinjer.

Fargebruk

Det er det fargerike som er gjenkjennende for Norsk Tippings fargebruk. Det oppfordres til å ikke ha ensidig fargebruk, men tørre å variere og være fargerike. Samtidig vil det tidvis være riktig å dempe uttrykket. 

Eksemplene her demonstrerer hvordan Norsk Tipping aktivt bruker farger med et mangfold av kombinasjoner. På flater med eksempelvis mørk blå bakgrunn representerer tippekrysset det fargerike og gir mer plass til eksempelvis budskap.

Fra venstre mot høyre ser du ulike eksempler fra mer nedtonet til fargerike uttrykk. Færre farger eller kombinasjon av farger som ligger nært hverandre oppleves som mer dempet. 

Fargebruk

Typografi
På heading-nivå kan typografi settes i alle fargene i paletten. Mengdetekst bør imidlertid settes i mørk blå eller hvit. 

Sort kan unntaksvis brukes på mengdetekst til trykkflater hvor mørk blå tekst kan skape ut­fordringer med mispass.

Påse alltid at det er nok kontrast mellom tekst, bakgrunn og elementer.

Ordbildet
Kan settes i mørk blå, hvit og i alle pastell-fargene. Disse fargene skaper et mer kontrast­fylt uttrykk.

Fargebruk ved fullfarge logo
Fargelogo kan stå på pastell-fargene, mørk blå og for øvrig helt lyse eller mørke bak­grunner.

Fargelogo skal aldri plasseres på fargene fra tippekrysset. Påse alltid at det er nok kontrast og at formene i tippekrysset kommer tydelig frem. Mer om bruk av fargelogo på side xx.