Introduksjon

Introduksjon

Strategi og merkevareplattform
Norsk Tipping har en overordnet strategisk målsetting om både å levere på og å bli opp­fattet som et moderne og attraktivt spillselskap med et bredt spilltilbud.

Vår visuelle identitet tilrettelegger for at vårt spill­tilbud, vår unike rolle i Norge og at det viktige samfunnsoppdraget vi har synliggjøres og kan kommuniseres på en relevant måte. Norsk Tipping skal oppleves som stolte og solide og samtidig skal vi også kunne være friske, lekne og lette – energiske, spennende og inspirerende.

Vår visuelle identitet
Verktøykassen til vår visuelle identitet inne­holder en variasjon av elementer som alle fungerer som identitetsmarkører – gjen­kjenn­else skapes gjennom bruk av en eller flere av markørene. Dette gir et stort handlings­rom og fleksibilitet. Det muliggjør rik og variert bruk og et mangfold av løsninger og stort spillerom i uttak og utvikling av kommunikasjon.

Retningslinjene skal følges
Samtidig som verktøykassen sørger for en rik variasjon, ivaretar retningslinjene riktig bruk slik at visuell identitet og kommunikasjon oppleves som konsekvent og enhetlig. Derfor er det viktig at alle som jobber med Norsk Tippings identitet kjenner til og etterfølger retnings­linjene for elementene i verktøykassen.