Hovedlogo

Hovedlogo
Filnavn Last ned/lagre
NT_logo_vertikal_RGBoghvit.png
NT_logo_horisontal_RGBoghvit.png
NT_logo_vertikal_RGB.png
NT_logo_horisontal_RGB.png
NT_logo_vertikal_RGB1.ai
NT_logo_vertikal_hvit+CMYK.ai
NT_logo_vertikal_CMYK.ai
NT_logo_horisontal_RGB.ai
NT_logo_horisontal_hvit+CMYK.ai
NT_logo_horisontal_CMYK.ai

Logo

Hovedlogo
Norsk Tippings logo foreligger i en sentrert og en sidestilt utgave.

Så langt det er mulig skal sentrert utgave av logo benyttes. I de tilfeller det av praktiske eller estetiske grunner ikke er hensiktsmessig å benytte sentrert logo, benyttes sidestilt logo.

Offisiell logo «Fullt navn»
Den offisielle og fulle logoen til Norsk Tipping består av tippekrysset og navnetrekk. Offisiell logo skal brukes:
Minst én gang der Norsk Tipping er avsender; annonser, reklame, digitalt.
På alle formelle flater; skriftlige papirer, dokumenter, publikasjoner m.v.

Hovedregelen er at full logo er avsender.

Tippekrysset

Tippekrysset
Filnavn Last ned/lagre
NT_tippekryss_RGB.png
NT_tippekryss_RGB.ai
NT_tippekryss_CMYK.ai

Tippekrysset - 3D

Tippekrysset - 3D
Filnavn Last ned/lagre
NT-Kryss_Geometri_Deliverables.zip

Tippekrysset
Bruk av logosymbol alene uten navnetrekk er tillatt i følgende situasjoner:
Der logo brukes flere ganger, og der offisiell logo er brukt minst én gang allerede (f. eks. i kommisjonærmiljø; shopinshop løsninger). På denne måten unngår man repetisjon av selve navnetrekket.
Der emblemeffekten og synligheten er viktigst.
I spesialtilfeller ved co-branding.

Navnetrekk
Skrifttypen i navnetrekket er spesialdesignet for Norsk Tipping. Den skal ikke brukes i andre sammenhenger enn i Norsk Tippings logo. Navnetrekket skal alltid stå i sammenheng med tippekrysset og aldri stå alene.
 

Hovedlogo

Hovedlogo
Filnavn Last ned/lagre
NT_logo_vertikal_RGBoghvit.png
NT_logo_horisontal_RGBoghvit.png
NT_logo_vertikal_RGB.png
NT_logo_horisontal_RGB.png
NT_logo_vertikal_RGB1.ai
NT_logo_vertikal_hvit+CMYK.ai
NT_logo_vertikal_CMYK.ai
NT_logo_horisontal_RGB.ai
NT_logo_horisontal_hvit+CMYK.ai
NT_logo_horisontal_CMYK.ai

Flater
Fargeutgavene skal brukes i alle sammenhenger bortsett fra produksjoner som ikke tillater farger (f.eks. printer eller trykk i sort/hvitt).

Logo sort/hvit

Logo sort/hvit
Filnavn Last ned/lagre
NT_logo_vertikal_pos.ai
NT_logo_vertikal_neg.ai
NT_logo_horisontal_pos.ai
NT_logo_horisontal_neg.ai

Sort/hvitt
Sort/hvitt-utgavene skal kun brukes i sammenhenger hvor produksjonen ikke tillater farger (f.eks. printer eller trykk i sort/hvitt, broderi, silketrykk).

Sort/hvitt-utgaven er også tillatt brukt i følgende tilfeller:
Preg; f.eks. blindpreg eller preg i sølv eller gull på almanakker.
Brodering på tekstil ton-i-ton i samme farge som tekstilet, f.eks. treningstøy.

I tillegg til sort og hvitt, er det tillatt å gjengi sort/hvitt-logo i følgende profilfarger:
PMS 654
CMYK: 85, 55, 0, 55

PMS 661
CMYK: 100, 85, 0, 20

Minstestørrelse
Det er utviklet en miniutgave av Norsk Tippings logo for bruk i små størrelser og/eller i medier der kvaliteten er slik at det er fare for at trykket gror igjen.

Faglig skjønn må utvises men generelt er dette regel for valg av logoutgave:
Miniutgave av logo brukes i størrelser under 30 mm bredde for sentrert logo og 92 mm bredde for sidestilt logo.

Minstestørrelse for digitale medier 
Faglig skjønn må utvises men generelt er dette regel for valg av logoutgave for digitale medier:
Normalutgave av logo brukes i alle størrelser ned til minimum 150 pixler bredde for sentrert logo og 455 pixler bredde for sidestilt logo.
Miniutgave av logo brukes i størrelser under 150 pixler bredde for sentrert logo og 455 pixler bredde for sidestilt logo.

Beskyttelsesområde
Norsk Tippings logo skal alltid plasseres med en minsteavstand til andre elementer. Ved plassering av logo ut mot kanten av formatet, er denne minsteavstanden også minste tillatte marg. Minsteavstanden er definert som høyden på navnetrekket (h) for sentert logo og ½ h for sidestilt logo.

Regelen gjelder også logovarianter i negativ og sort/hvitt.

Merk: dette er minste tillatte avstand og logoen kan med fordel plasseres med mer «luft» enn dette.

Skalering av logo
Skaleringen skal alltid være proporsjonal. Det er ikke tillatt å «strekke» logoen.

Feil bruk av logoen
1. For liten kontrast mellom bakgrunn og navnetrekk – velg logovariant med negativt navnetrekk.
2. For liten kontrast mellom bakgrunn og navnetrekk – velg logovariant med positivt navnetrekk.
3. Det er ikke tillatt å strekke logo – all skalering skal være proporsjonal.
4. Det er ikke tillatt å endre oppstillingen av logosymbol og navnetrekk.
5. Det er ikke tillatt å bruke krysset fra logosymbolet alene.
6. Det er ikke tillatt å bruke logosymbolet med «flate» farger. Dersom produksjonen ikke tillater bruk av original med fargeforløpninger, skal sort/ hvitt-utgave benyttes.
7. Det er ikke tillatt å bruke navnetrekket alene. Skal kun brukes i sammenheng med logosymbolet.
8. Logo er her gjengitt i feil farge. Se retningslinjer for logovarianter i sort/hvitt for tillatte varianter.
9. Dersom produksjonen tillater 4-fargetrykk, skal fargevariant av logo benyttes.

Logo Tippeligaen

Logo Tippeligaen
Filnavn Last ned/lagre
TippeLigaen_logo_RGBoghvit.png
TippeLigaen_logo_RGB.png
TL_midtstilt_neg_cmyk.eps
TL_midtstilt_cmyk1.eps

Tippeligaen

Tippeligaen logo er en synliggjøring av Norsk Tipping som generalsponsor for Tippeligaen og Norges Fotballforbund. Norsk Tipping har samarbeidet nært med norsk fotball siden 1948, og nåværende samarbeidsavtale er den mest omfattende Norsk Tipping har. Norsk Tipping har hatt navnerettighetene til Tippeligaen siden 1990.Logoen, med Norsk Tippings mormerke-symbol integrert, signerer alle aktiviteter som er knyttet til den norske toppserien.