Logo

NT logopakke

NT logopakke
Filnavn Last ned/lagre
norsk-tipping.zip

Nytt tippekryss i farge og ensfarget

Tippekrysset til Norsk Tipping fortsetter å spille en viktig rolle i vår visuelle identitet. Krysset som grunnform er beholdt for å ivareta gjen­kjennelsen av Norsk Tipping som blant folk i stor grad oppleves som et solid norsk selskap med stort og viktig samfunns­ansvar og -bidrag.

Vår visuelle identitet bruker imidlertid aktivt fargene fra tippekrysset og har mange andre elementer (identitetsmarkører) å spille på slik at logoen alene ikke må gjøre jobben med å representere Norsk Tipping.  

I den formmessige oppdateringen av logoen har den velkjente kryssformen fått tilført utvidet symbolikk – det peker og viser vei fremover, og sammensetningen av farge­trianglene symboliserer spillselskapet Norsk Tippings brede spilltilbud. 

Retningslinjer for bruk av logo beskrives nedenunder.

Logovarianter

To logovarianter – fullfarget og ensfarget
Logo i fullfarge benyttes der logo alene er identitetsbærer (unntak på fargebak­grunner som ikke gir god nok konstrast). 

Ofte vil uttak ha ba­kgrunns­farger hentet fra logoen (eller være relativt lik en av disse fargene), og da brukes ensfarget logo i enten hvit eller mørk blå.  

Fargelogo
Fargelogo brukes på alle flater hvor kontrasten til bakgrunn sørger for optimal lesbarhet. Fra NTs fargepalett kan hvit, mørk blå og pasteller brukes som bakgrunnsfarge for fargelogo.

Fargelogo er foretrukket der logo alene er identitetsbærer. 

Ensfarget logo
Ensfarget logo i mørk blå eller hvit brukes på alle bakgrunner som har en av fargene i tippe­krysset, samt alle andre farge­bak­grunner som svekker lesbarheten av tippekrysset. 

Sort logo
Sort logo skal kun brukes i ensfarget trykk­produksjon med spesifikke farge­be­grens­ninger.

Liggende eller stående logo?
Både liggende og stående logo er tillatte varianter og velges ut fra hva som er mest hensiktsmessig med hensyn til format, layout, andre elementer etc.

Beskyttet område og minstemål

Anbefalt beskyttet område
Beskyttet område skal sørge for optimal lesbarhet og synlighet av logoen ved at den får stå uforstyrret. For at logoen skal stå frem så tydelig som mulig anbefales det derfor å holde definert beskyttet område fritt for andre grafiske elementer, tekst/typografi og andre logoer. Unntak kan forekomme i tilfeller med spesielle behov eller begrensninger.

Anbefalt minstemål
Minstemål angis for å sørge for at logoen aldri gjengis i en størrelse som gjør den lite lesbar/gjenkjennelig. Unntak kan forekomme dersom det er spesifikke behov eller begrensninger.

Høyden på liggende logo er anbefalt minimum 30 pixler på skjerm og 10 mm på trykk.

Høyden på stående logo er anbefalt minimum 80 pixler på skjerm og 25 mm på trykk.

Logoplassering

Begge logoene, både stående og liggende kan plasseres både venstre-, midt- og høyrestilt oppe eller nede på et format. Sørg alltid for nok luft rundt/avstand til kanten på formatet. 

Mer om plassering og størrelsesforhold til andre elementer under.

Logo og tekst/budskap

Gylden regel
Vær obs på størrelsesforhold, plassering og formmessige kombinasjoner mellom logo og tekst eller ordbilde. Ett element bør få hoved­fokus/være størst og det bør være tilstrekkelig avstand mellom elementene. På den måten kommer form og dermed både budskap og logo tydelig frem.

Under ser du et utvalg med eksempler som viser gode og mindre heldige oppsett.

Fargelogo eller ensfarget logo?

Velg alltid logo-variant som gir optimal kontrast til bakgrunnen for les­bar­het. Retnings­linjene gjelder for både stående og liggende logo. 

(Mer om feil bruk under).

Fargelogo
Fargelogo skal brukes på alle løsninger hvor det ikke er tilstedeværelse av flere farger på flaten. Feil bruk vist helt til høyre. Unntak gjelder kun i trykk­produksjon med én farge.

Fargelogo med navnetrekk i mørk blå kan plasseres på hvit og helt lyse bakgrunner, som pastellfargene i fargepaletten. Fargelogo med navnetrekk i hvit kan plasseres på helt mørke bakgrunner, som mørk blå fra farge­paletten.

Ensfarget logo
Ensfarget logo i mørk blå eller hvit brukes på bakgrunner i fargene fra tippekrysset – velg den som gir best kontrast mot bakgrunn.

Logo på bilder
Logoen kan plasseres på bilder såfremt den plasseres på rolige områder som gir god nok kontrast og gir optimal lesbarhet. Bilder som ikke har denne egenskapen skal enten ikke brukes bak logo i det hele tatt, eller om mulig redigeres – eksempelvis gjøres mørkere/lysere/redusere støy i området bak logoen. Triangler bak logo og tekst kan også benyttes på bilder, se side xx. 

Feil bruk av logo

Retningslinjene gjelder for både stående og liggende logo. 

Fargelogo
Fargelogo skal aldri stå på bakgrunn som har samme farge eller tilnærmet lik farge som en av rektanglene i tippekrysset. Dette forårsaker at detaljer i logoen forsvinner. Sørg alltid for å bruke logo-variant med navne­trekk som gir optimal lesbarhet – mørk blå på lyse bakgrunner, og hvit på mørke/farge­mettede bakgrunner.

Ensfarget logo
Hvit ensfarget logo skal aldri plasseres på lyse bakgrunnsfarger. Mørk blå ensfarget logo skal aldri stå på mørke bakgrunner.

Sort logo
Sort logo skal kun brukes i trykkproduksjoner med kun en farge.

Endring av farger, form eller detaljer
– Navnetrekket skal aldri stå uten tippekrysset.
– Logoen skal ikke roteres eller strekkes – høyde og bredde skal være konstant.
– Outline og drop-shadow på logoen er ikke tillatt.
– Tippekrysset skal aldri roteres eller snus på.
– Logoen skal aldri opptre i andre farger enn de som er definert og ligger i originalfilene. 

Tippekrysset alene

Tippekrysset til Norsk Tipping er godt kjent og skal fortsatt kunne brukes uten navnetrekk i spesifikke sammenhenger, som f.eks på skilt og interiør hos kommisjonær, sponsormerking og profilartikler og Norsk Tippings egne digitale flater (webside og app’er).

Dersom det er mulig, skal tippekryss i farge­versjon benyttes. Eneste unntak kan gjelde på Norsk Tippings egne flater og i sponsor­sammenheng.

Produktlogoer

Norsk Tippings produktlogoer har tippekrysset som symbol, plassert i egne profilfarger foran sitt navne­trekk. På denne måten har man ivaretatt identifiseringen av Norsk Tipping som «mor», og samtidig gitt hvert merke rom nok til å skape sin posisjonering og identitet.

Alltid lik størrelse på tippekrysset
I tilfeller hvor flere logoer fra Norsk Tipping skal stå på samme flate er det viktig å sørge for at tippekrysset har lik størrelse på alle.

Alle logoene er satt opp slik at de alltid kan toppjusteres for å sørge for at tippekryssene står på linje. De fleste har navnetrekk som ikke har total høyde større enn tippekrysset. Unntak­ene (Vikinglotto, Nabolaget, Joker og Bingoria) har navnetrekk som strekker seg litt nedenfor tippekrysset. 

Venstrestilt
Lister med flere produktmerker bør fortrinnsvis venstrejusteres slik at tippekryssene står på linje.

Egne retningslinjer for produktmerkene
Det er for øvrig viktig at man setter seg inn i guidelines for den eller de produktene man skal jobbe med og utvikle kommunikasjons­materiell for.

Produktlogoer

Hvite ensfargede logoer
Hvite ensfargede logoer på fargede bakgrunner opptrer i stor grad i de visuelle identitetene til hvert produktmerke og kan også benyttes på mormerke-nivå. 

Blå ensfargede logoer for produkter
Blå ensfargede logoer er tilgjengelig for bruk kun ved behov på mormerke-nivå.

Logovarianter for produktmerkene (eksempelvis Langoddsen, Liveoddsen og Oddsbomben) beskrives i produktmerkenes egne retningslinjer for design.

Limited Edition Tippekryss

Begrenset bruk og tilgjengelighet
Limited edition tippekryss skal som navnet tilsier ha en begrenset bruk – de utvikles til og brukes i spesifikke settinger, og er ikke til­gjeng­elige som nedlastbare filer som alle kan bruke. Utvikling og bruk skal godkjennes av designerne på Norsk Tipping.

Unik og ekte
Limited Edition tippekryss skal være konseptutviklede og unike tippekryss med relevant tema til eksempelvis en happening/et arrangement. De skal oppleves som «ekte» i sin form, og bør derfor fotograferes eller konstrueres digitalt for å få til en naturlig fremtoning.

Konstruksjon
Konstruksjonen er basert på ensfarget logo med to ulike komponenter (eksempelvis sølv og gull glitter) fyller de respektive trianglene.  

Spesiallogo

Spesiallogoen er utviklet KUN for bruk av NTs interne designavdeling og kan bare appliseres på trykkflater hvor ensfarget logo med raster ikke fungerer trykkteknisk.

I bruk skal den negative logooriginalen brukes på mørke flater og den positive originalen på lyse flater.