Ordbilde

Gi drømmen en sjanse!

Slagordet til Norsk Tipping har fått et eget ordbilde og får dermed også en sterkere rolle som identitetsmarkør.

Formen på ordbilde har en levende og rytmisk form som gir en fin kontrast og balanse mot de andre mer geometriske design­elementene.

Varianter
Ordbildet kommer i to varianter:

  • 3-linjer foretrekkes brukt på de fleste formater med unntak av de som er lange og lave. Unntak kan forekomme – se eksempel på neste side.
  • 1-linjer skal fortrinnsvis brukes på lange lave formater og i tilfeller hvor det apsser bedre i forhold til layout/motiv.

Bruk av ordbildet

  • Ordbildet kan både blåses opp og skaleres ned og plasseres der det passer seg best på formatet.
  • Ordbildet kan integreres i bilder. Sørg da alltid for for at det fremdeles forblir godt lesbart.
  • Versjon på 3 linjer er foretrukket, men 1-linje-versjon kan erstatte denne der det passer bedre med tanke på vekting av elementer/motiv, komposisjon, bakgrunn og lignende.
  • Ordbildet kan ikke plukkes fra hverandre. Det skal ikke settes opp nye komposisjoner, og det er kun de to versjonene som foreligger som skal brukes.
  • Kun mørk blå, hvit og pasteller kan brukes som farge på ordbildet.
  • Det skal ikke legges effekter på ordbildet. Outline, drop shadow og lignende er ikke tillatt. 
  • Ordbildet kan ikke roteres.