PowerPoint

Førsteside
Det er viktig å variere bildebruken. PowerPoint-malen er derfor utviklet med 
variasjonsmuligheter, som gir lang levetid.

Settes opp med ferdigdefinert PowerPoint-mal.

Kapittelside eller hvileside
Bruker kan velge oppsett og bilde.