Eksempel applikasjoner

Brosjyre
Malen er en liggende A4 brettet to ganger. Sluttformatet er 100x210mm med innbrett.  Folderens omslags- og baksidedesign er basert på Multix illustrasjonen (frisen). Innbretten viser tilbudet og tilhørende designelementer.

Skriftsnittet DIN satt i 10 punkt størrelse på 13 punkt linjeavstand.

Folderens designløsning kan også fungere uten innbrett med stifting eller limfresing i rygg.

Brosjyre med tittel
Brosjyrens omslags- og baksidedesign følger regler for bruk av logo og navntrekk på profilbyggende trykksaker. Frisebakgrunn med karakterer og spillelementer brukes som illustrativt element. Fullversjon Multix-logo med kryss plasseres på hvit flate som tydelig avsender. Et hvit felt med størrelse 88 x 72,75 mm er avsatt for tittel. Tittelen skal settes i DIN Medium 28 pt. med 30 pt. linjeavstand i Multixblå (C:53 M:54 Y:15 K:10).

Innside
Brosjyremalen oppgir størrelser på tittel, ingress og brødtekst. Den viser også forslag til bulletpunkter.
Tittel: DIN Medium 28 pt. med 30 pt. linjeavstand i hvitt.
Ingress: DIN Medium 14 pt. med 18 pt. linjeavstand i hvitt. Ingress er understreket med en hvit linje som følger lengden på teksten.
Brødtekst: DIN Medium 9,5 pt. med 12 pt. linjeavstand i hvitt.

Norsk Tippings logo settes på hvit flate i størrelsen 88 x 16,933 mm. Malen viser nøyaktig plassering av hvitt felt og størrelsen på logo. Malen viser også et eksempel på bruk av spillelementet. Tekst og illustrasjon settes på Multixblå bakgrunn (C:53 M:54 Y:15 K:10), eller hvitt.

Brosjyre uten tittel
Brosjyrens omslags- og baksidedesign følger regler for bruk av logo og navntrekk på profilbyggende trykksaker. Brosjyren er en liggende A5, 210 x 148,5 mm. Innmaten stiftes eller limfreses til omslaget.

Vi foreslår en høyere gramvekt på omslaget, 300 gram, og innmaten i 120 grams papir. Papiret bør være en bestrøket kvalitet, high gloss eller gloss.

Logo med kryss plasseres på hvit flate i størrelsen 102,883 x 16,933 mm. Malen viser nøyaktig plassering av hvitt felt og størrelsen på logo. Tittelen skal settes i DIN Medium 28 pt. med 30 pt. linjeavstand i Multixblå (C:53 M:54 Y:15 K:10).

Innside
Forsidens innside A5 har Multixlilla, bakgrunn,C:53 M:54 Y:15 K:10.
Norsk Tippings logo settes på hvit flate i størrelsen 102,883 x 16,933 mm. Malen viser nøyaktig plassering av hvitt felt og størrelsen på logo.

Illustrasjonen viser også et hvitt felt som er avsatt til avsenderinformasjon eller annen, overordnet informasjon. Flatens størrelse er 102,883 x 70,563 mm. Teksten settes i skriftsnittet DIN, størrelse 9,5 pt. med 12 pt. linjeavstand, i Multixmørklilla, C:98 M:97 Y:30 K:20.

Forside
Tittel settes i DIN Medium 28 pt. med 30 pt. linjeavstand i Multixlilla, C:54 M:53 Y:15 K:10. Innmaten beholder papirets naturlige farge som bakgrunn.