Frise

Frise
Filnavn Last ned/lagre
NT_Multix_frise.tif

Frise
Frisen er ment brukt i kommersielle sammenhenger, der det er behov for å formidle tjenestens innhold. Viktige stikkord for brukeropplevelsen, som bl.a. skal understøttes av illustrasjonselementene, er «ungdommelig spillaktivitet» og «urban/street stil». Frisen skal være et supplement til identiteten og imøtekomme emosjonelle behov hos kjernemålgruppen. Den skal signalisere spill med sterke sensoriske stimuli og høy frekvens. Den typiske spilleren har stor interesse for og bred erfaring med pengespill. Det er derfor naturlig med bruk av en del konvensjonelle pengespillmetaforer.

Tenkte bruksområder er bakvegger i kiosk/kommisjonærmiljø, illustrasjonselementer i brosjyre eller som animasjon på skjerm.

Systemet er lagt opp i to lag, bakgrunn og karakterer. Dette gjør frisen fleksibel for beskjæring og muliggjør sammensetninger av ulike komposisjoner til ulike formål.

Frise bakgrunn

Frise bakgrunn
Filnavn Last ned/lagre
NT_Multix_frise_bakgrunn.tif.zip

Frise bakgrunn
Bakgrunnen setter scenen og stemningen for frisen. Uttrykket gir assosiasjon til en urban street kultur hvor rask, energisk, enkel og ukomplisert underholdning (”Et lite kick!”) er stikkord.
Bakgrunnen er fleksibel for beskjæring og muliggjør sammensetninger av ulike komposisjoner til ulike formål.
Bakgrunnen brukes aldri uten figurer på stillbilder, men antall og utsnitt av figurer er fleksibelt.

Frise - karakterer med spillelementer

Frise - karakterer med spillelementer
Filnavn Last ned/lagre
NT_Multix_snowboard_karakter.psd
NT_Multix_skate_karakter2.psd
NT_Multix_skate_karakter1.psd
NT_Multix_pakour_karakter2.psd
NT_Multix_pakour_karakter1.psd

Karakterer med spillelementer
Frisen består av to lag, bakgrunn og “streetkarakterer”. Disse karakterene gjenspeiler en holdning som vi kaller “street smart”. Stikkord her er skate, asfalt, grafitti, ”respect”…
Alle fem streetkarakterer er individuelle filer og kan brukes sammen eller frittstående, men alltid på frise eller Multixfaget bakgrunn.

Frise - karakterer uten spillelementer

Frise - karakterer uten spillelementer
Filnavn Last ned/lagre
NT_Multix_snowboard_karakter.psd
NT_Multix_skate_karakter2.psd
NT_Multix_skate_karakter1.psd
NT_Multix_pakour_karakter2.psd
NT_Multix_pakour_karakter1.psd

Karakterer uten spillelementer
Her vises karakterene uten spillelementer. Disse kan kombineres med ett eller flere sett av sitt respektive spillelement, (ref neste side), men aldri uten disse, og alltid på frise eller Multix-farget bakgrunn.

Frise - spillelementer

Frise - spillelementer
Filnavn Last ned/lagre
NT_Multix_snowboard_karakter.psd
NT_Multix_skate_karakter2.psd
NT_Multix_skate_karakter1.psd
NT_Multix_pakour_karakter2.psd
NT_Multix_pakour_karakter1.psd

Spillelementer
Spillelementene er de elementene designprogrammet som gir sterkest assosiasjoner mot spill/gamingverden. Hver Multix karakter har hver sin bestemte komposisjon av spillelementer. Antall elementer og plasseringen av dem kan tilpasses etter behov. Spillelementene kan også brukes selvstendig enkeltvis eller sammen på Multixfarget bakgrunn (ikke frise).

Frise

Frise
Filnavn Last ned/lagre
NT_Multix_frise.tif

Frise eksemplifisering
Til venstre vises noen eksempler på ulike komposisjoner og beskjæringer.