GUI skjermer

Utformingen av GUI (Graphical User Interface) er brukersentrert og har som hensikt å involvere, fremheve og fremprovosere aktiv handling eller respons. GUI skal danne en effektiv og ryddig informasjonsflate.

Multix har en bakgrunn som setter scenen og stemningen for plassering av menyer, tekst, knapper med mer. Uttrykket gir assosiasjon til en urban street kultur hvor rask, energisk, enkel og ukomplisert underholdning (”Et lite kick!”) er stikkord. Riktig bruk av disse elementene gir en mer total opplevelse og godt grunnlag for effektiv kommunikasjon.

Bildet til venstre viser stillbilde av øvre og nedre skjerm på spillterminal. Nedre skjerm har en nedtonet, roligere bakgrunn. Øvre skjerm viser her en tenkt sluttsekvens på animert sekvens der karakterene har vært inne. Dette er dette er eneste sted der bakgrunnen figurerer uten karakterer.