Logo

Logovarianter

Logoen til Multix er en sammenstilling av navnetrekk og tippekryss. Logoen finnes i en farget variant med tofarget tippekryss, og en ensfarget hvit variant hvor deler av det hvite tippekrysset slipper gjennom underlaget den står på, og dermed oppleves tofarget.

Fargelogo
Fargelogo brukes på alle flater hvor kontrasten til bakgrunn sørger for optimal lesbarhet. Fargelogo er foretrukket der logo alene er identitetsbærer.

Ensfarget logo
Ensfarget logo i hvit brukes i de tilfellene hvor farget logo ikke har en god nok kontrast til underlaget, og i tilfeller hvor kun en farge kan benyttes. 

Logo skal så langt som mulig brukes i positiv variant (lilla) på hvit bakgrunn.

Det er ikke tillatt å bruke varianter av logoen som ikke finnes i vårt godkjente designprogram.

Beskyttet område og minstemål

Anbefalt beskyttet område
Beskyttet område skal sørge for optimal lesbarhet og synlighet av logoen ved at den får stå uforstyrret. For at logoen skal stå frem så tydelig som mulig anbefales det derfor å holde definert beskyttet område fritt for andre grafiske elementer, tekst/typografi og andre logoer. Unntak kan forekomme i tilfeller med spesielle behov eller begrensninger.

Anbefalt minstemål
Minstemål angis for å sørge for at logoen aldri gjengis i en størrelse som gjør den lite lesbar/gjenkjennelig. Unntak kan forekomme dersom det er spesifikke behov eller begrensninger.

Høyden på liggende logo er anbefalt minimum 30 pixler på skjerm og 10 mm på trykk.

Navnetrekk på GUI-bakgrunn
Fotografisk logo skal kun brukes plassert på Multix GUI – bakgrunn. Det fotografiske navntrekket brukes på profilbyggende applikasjoner som skjerm, bakvegg i spillmiljø og brosjyremateriell.