Typografi

Profilfont
Som profilfont bruker Multix DINk. Fontens særpreg og personlighet er med på å styrke uttrykket urban street kultur. DINk brukes kun i mindre tekstmengde som overskrifter og ord/setninger som trenger å utheves.

Tekstfont
Multix tar i bruk DIN både for skjerm og trykksaker. DIN er en fleksibel, moderne font. Den har små særegenheter som gir den særpreg og personlighet. Skriftsnittet er designet av Eric Spikermann, en av de fremste nålevende typografer, og sikrer god lesbarhet og tydelig fremtoning. Der det ikke er praktisk mulig å bruke DIN, anbefales Arial som en erstatningsfont.

Erstatningsfont
Arial brukes som erstatningsfont dersom det ikke er praktisk mulig å bruke DIN. Dette gjelder f.eks. dynamisk tekst på web.