Eksempel spillkort

Bruk spillekortet som signatur i massekommunikasjon. Dette skaper en robust signatur, som plasseres på ulike bakgrunner og taktisk