Hus

Hus
Filnavn Last ned/lagre
Nabolaget_hus_2MB.zip

Hus

Nabohusene oppstår enten i form av tre hus ved siden av hverandre, eller i form av en løsere komposisjon bestående av elementer fra huset.

Disse elementene kan skaleres opp og ned proposjonalt. Skal elementene brukes i størrelser over 12 cm bredde, brukes de store versjonene. De er rikere på detaljer, som vil synes i større størrelser.

 

Bokser

Bokser
Filnavn Last ned/lagre
Nabolaget_bokser_4MB.zip

Bokser

Disse elementene kan brukes som frittstående bokser kun på skjerm. De kan også brukes i -kombinasjon med nabohus-elementer og logo.

Elementene kan både skaleres proposjonalt, og i bredden. Når en skal skalere i bredden er det -viktig å bruke ankerpunktene på venstre side, og la ankerpunktene på siden til høyre stå uberørt. Se neste side for bekrivelse av dette.

Gradienten skal gå fra rødt på venstre side mot gul på høyre side.

Skalering av bokser
Skalering av lengden på boksene må gjøres på en bestemt måte på grunn av en skyggegradient som ligger på høyre side i boksene. For å skalere lengden på boksene gjøres følgende:
Bruk hvit pil (Adobe Illustrator) og marker alle anker-punktene som ligger til venstre for midten. Hold inne shift-tasten mens du drar punktene til den ønskede lengden.

Bakgrunn 1

Bakgrunn 1
Filnavn Last ned/lagre
nabolaget_bakgrunn1_CMYK_2MB.jpg
nabolaget_bakgrunn1_RGB_skjerm.jpg

Bakgrunn 2

Bakgrunn 2
Filnavn Last ned/lagre
nabolaget_bakgrunn2_CMYK_2MB.jpg
nabolaget_bakgrunn2_RGB_skjerm.jpg

Bakgrunn 3

Bakgrunn 3
Filnavn Last ned/lagre
nabolaget_bakgrunn3_CMYK_4MB.jpg
nabolaget_bakgrunn3_RGB_skjerm.jpg

Bakgrunn 4

Bakgrunn 4
Filnavn Last ned/lagre
nabolaget_bakgrunn4_CMYK_4MB.png
nabolaget_bakgrunn4_RGB_skjerm.png

Bakgrunner

Bakgrunnene kan brukes til å ivareta Nabolagets visuelle profil på en rekke forskjellige flater, og skaper et godt utgangspunkt for bruk av primærlogo (negativ versjon). Variasjonen i bakgrunnene gjør det lettere å finne et godt samspill mellom bakgrunn og tekstinnhold. For eksempel vil de enkleste bakgrunnene kunne oppleves litt kjedelig alene, men vil kunne fungere godt sammen med et kommunikasjonsbudskap plassert på venstre side. De litt mer detaljrike bakgrunnene egner seg godt som dekor på en rekke flater, men inneholder en detaljrikdom som gjør den vanskelig å kombinere med annet tekstinnhold.