Logo

Logoen til Nabolaget er en gitt sammenstilling av tippekrysset og et navnetrekk konstruert med utgangspunkt i profilfonten Rooney. Rooney er en solid og vennlig egyptienne (slab-seriff) med avrundede seriffer. Logoen har en god balanse mellom gjenkjennelseseffekt og lesbarhet, og står godt sammen med andre spill-merkevaren i porteføljen til Norsk Tipping.

Logovarianter

Logoen til Nabolaget er en sammenstilling av navnetrekk og tippekryss. Logoen finnes i en farget variant med tofarget tippekryss, og en ensfarget hvit variant hvor deler av det hvite tippekrysset slipper gjennom underlaget den står på, og dermed oppleves tofarget.

Fargelogo
Fargelogo brukes på alle flater hvor kontrasten til bakgrunn sørger for optimal lesbarhet. Fargelogo er foretrukket der logo alene er identitetsbærer. 

Ensfarget logo
Ensfarget logo i hvit brukes i de tilfellene hvor farget logo ikke har en god nok kontrast til underlaget, og i tilfeller hvor kun en farge kan benyttes. 

Det er ikke tillatt å bruke varianter av logoen som ikke finnes i vårt godkjente designprogram.

Beskyttet område og minstemål

Anbefalt beskyttet område
Beskyttet område skal sørge for optimal lesbarhet og synlighet av logoen ved at den får stå uforstyrret. For at logoen skal stå frem så tydelig som mulig anbefales det derfor å holde definert beskyttet område fritt for andre grafiske elementer, tekst/typografi og andre logoer. Unntak kan forekomme i tilfeller med spesielle behov eller begrensninger.

Anbefalt minstemål
Minstemål angis for å sørge for at logoen aldri gjengis i en størrelse som gjør den lite lesbar/gjenkjennelig. Unntak kan forekomme dersom det er spesifikke behov eller begrensninger.

Høyden på liggende logo er anbefalt minimum 34,239 pixler på skjerm og 12,079 mm på trykk.