Grafiske elementer

Inndeling av flater

Flater og elementer med vinkler er et grep som har både profilerende og praktisk verdi.

Ved konsekvent bruk blir det en tydelig identitets­­markør. Enhver Oddsen-flate skal derfor alltid ha et vinklet element enten i form av kun typografi eller kombinert med en vinklet fargeflate.

De vinklede fargeflatene fungerer også godt for å dele inn et format og gi plass til både budskap, bilde, logo etc. Vinklene kan brukes ide to blå samt hvit.

Stående og liggende vinkel
Den stående varianten har samme vinkel som kursiveringen i Oddsen-logoen og brukes på formater som skal «deles» vertikalt.

Vinklet tekst skal aldri brukes sammen med den stående varianten – de ulike vinklene på samme flate vil gi et  støyende/rotete uttrykk.

Den liggende varianten brukes på formater som skal deles horisontalt og fortrinnsvis sammen med vinklet tekst.

Riktig bruk
Andre vinkler enn de som er beskrevet her skal aldri brukes.

De vinklede fargeflatene skal være utfallende på tre sider og kan enten fylles med fargene fra paletten eller et bilde.

Stående vinkel skal aldri brukes sammen med vinklet tekst.

Vinklede CTA

De vinklede formene videreføres til CTA-knapper på web, og til visning av odds på ulike flater. Sørg for å bruke varianten som følger eventuelle øvrige vinkler brukt på flaten.

Vinklede bånd og merker

Vinklede bånd og merker kan benyttes for å fremheve informasjon som vist i eksempelet over. Vinklede merker i hvitt kan benyttes for å synliggjøre spesifikke mesterskap/arrangementer som det i perioder kommuniseres mye rundt.

Vinkelformer

Vinkelformer er et grafisk element med utgangspunkt i de samme vinklene hentet fra navnetrekket.

Formene er konstruert slik at de kan plasseres helt inntil hverandre sånn at hjørnene akkurat treffer hverandre. Dette sørger for at mønsteret som oppstår med mange vinkelformer vil oppføre seg på riktig måte. Det er derfor ikke tillatt å lage tynnere eller tykkere vinkelformer, slik at formene treffer hverandre på andre måter. Se bildene til venstre.

Bruk av vinkelformer i layout

Vinkelformene kan brukes med enten to eller tre former i bredden (for liggende vinkelformer) eller i høyden (for stående vinkelformer). Flere former kan i noen tilfeller også brukes, med da vil elementene oppleves veldig små.

De vinklede fargeflatene skal legges inn slik at de står helt inntil vinkelformene. Det er ikke tillatt å legge til en fargeflate slik at den står «off» i forhold til hjørnene på vinkelformene.

Deretter kan man fritt velge å fjerne ulike vinkelformer slik at man har muligheter til å legge inn tekst eller bilder der det passer.

Vinkelformene kan også stå i noen av de andre fargene fra paletten, for å skape varierte uttrykk.

Eksempler på oppsett