Vinklede grafiske elementer

Vinklede former

Elementer med vinkler er et grep som har både profilerende og praktisk verdi.

Ved konsekvent bruk blir det en tydelig identitets­­markør. Enhver Oddsen-flate skal derfor alltid ha et vinklet element enten i form av kun typografi eller kombinert med en vinklet fargeflate.

De vinklede fargeflatene fungerer også godt for å dele inn et format og gi plass til både budskap, bilde, logo etc. Vinklene kan brukes ide to blå samt hvit.

Stående og liggende vinkel
Den stående varianten har samme vinkel som kursiveringen i Oddsen-logoen og brukes på formater som skal «deles» vertikalt.

Vinklet tekst skal aldri brukes sammen med den stående varianten – de ulike vinklene vil gi et  støyende/rotete uttrykk.

Den liggende varianten brukes på formater som skal deles horisontalt og fortrinnsvis sammen med vinklet tekst.

Ekstravinkel
En tredje form kommer fra det negative rommet som oppstår mellom de to andre vinklene. Denne skal kun brukes unntaksvis ved spesielle behov/utfordrende formater, eksempelvis «hestesko» på web.

Riktig bruk
Andre vinkler enn de som er beskrevet her skal aldri brukes.

De vinklede fargeflatene skal være utfallende på tre sider og kan fylles med fargene fra paletten eller et bilde.

Stående vinkel skal aldri brukes sammen med vinklet tekst.

Fase 2
I neste fase vil vi se på en utvidelse av verktøy­kassen og utvikle flere grafiske elementer.

Vinklede CTA

De vinklede formene videreføres til CTA-knapper på web. Sørg for å bruke varianten som følger eventuelle øvrige vinkler brukt på flaten.

Vinklede bånd og merker

Vinklede bånd og merker kan benyttes for å fremheve informasjon som vist i eksempelet over. Vinklede merker i hvitt kan benyttes for å synliggjøre spesifikke mesterskap/arrangementer som det i perioder kommuniseres mye rundt.