Foto

Fotostil
Motivet i fotografiene fokuserer på idretten utøveren representerer. Fargene redusere fargestyrken (se bildet) og bruker alle de fire CMYK verdiene (foto 1). Dette skaper dybde i bildet som ikke kommer frem ved bruk av kun sort (foto 2).

Foto og illustrasjonsbruk 
Fotomotivet skal matche illustrasjonen; dvs et bilde av en hockeyspiller skal ikke brukes sammen med illustrasjon av en volleyball.