Logo

Logovarianter

Blå eller hvit variant av Oddsen-logoen skal primært alltid brukes. Sort logo skal kun brukes i ensfarget trykkproduksjon.

Blå logo
Den blå fargelogoen plasseres på alle flater som har lys bakgrunn. Sørg alltid for tilstrekkelig kontrast for optimal lesbarhet.

Hvit logo
Hvit logo skal alltid plasseres på hoved­fargen til Oddsen som er den samme lyse blå som i logoen.

Sort logo
Sort logo benyttes som nevnt kun i tilfeller hvor det er spesifikke fargebegrensninger i produksjon av trykte flater.

Logo underprodukter

Logo underprodukter
Filnavn Last ned/lagre
Vinneroddsen_logo_RGBogvhit.png
Oddsbomben_logo_RGBoghvit1.png
Liveoddsen_logo_RGBoghvit.png
Langoddsen_logo_RGBoghvit.png
Vinneroddsen_logo_RGB.png
Langoddsen_logo_RGB.png
Oddsbomben_logo_RGB.png
Liveoddsen_logo_RGB.png
Vinneroddsen_logo_CMYK.eps
Oddsbombe_logo_CMYK.eps
Liveoddsen_logo_CMYK.eps
Langoddsen_logo_CMYK.eps

Beskyttet område og minstemål

Beskyttet område
Ingen andre elementer skal plasseres nærmere logoen enn avstanden tilsvarende bredden på pilen i tippekrysset slik som anvist på tegningen.

Minstemål
Logoen kan ikke være mindre enn 30 pixler på skjerm eller 10 millimeter på trykk.

Logo sort/hvit

Logo sort/hvit
Filnavn Last ned/lagre
Oddsen_logo_RGBoghvit.png
Oddsen_logo_positiv1.eps
Oddsen_logo_negativ.eps
Oddsen_logo_CMYK+hvit.eps

Sånn, og ikke sånn

Riktig bruk
Logoen må ha tilstrekkelig kontrast til bak­grunnen for optimal synlighet og lesbarhet. Den kan settes på bilder såfremt det er begrenset med kontraster i området bak og rundt logoen slik at man sørger for optimal lesbarhet.

Blå logo skal brukes på alle hvite bilder og bilder som har en lys og rolig bakgrunn.

Hvit logo skal kun brukes på lyseblå bakgrunn (hovedfargen til Oddsen), samt på bilder som har en mørk og rolig bakgrunn.

Feil bruk
Hvit logo skal aldri stå på andre bakgrunnsfarger enn den lyse. Unngå å bruke både blå og hvit logo på bakgrunner som gir dårlig kontrast.

Sort logo skal kun brukes i trykk­produksjoner med kun en farge.

Logoen skal aldri opptre i andre farger enn de som er definert og ligger i originalfilene.

Navnetrekket i Lotto-logoen skal aldri gjengis uten Tippekrysset.

Logoen skal ikke roteres eller strekkes på noen måte – proporsjonen mellom høyden og bredden skal være konstant.

Outline og drop-shadow på logoen er ikke tillatt.

Spillprodukter

Langoddsen, Liveoddsen og Oddsbomben er spillprodukter som tilhører familiemerket Oddsen. Hvert produkt er tildelt en egen farge som skiller dem ekstra fra hverandre.

Fargeversjon eller hvit logo skal primært alltid brukes. Sort logo skal kun brukes i ensfarget trykkproduksjon.

Farget produktlogo
Den blå fargelogoen plasseres på alle flater som har lys bakgrunn. Sørg alltid for tilstrekkelig kontrast for optimal lesbarhet.

Hvit produktlogo
Hvit logo skal alltid plasseres på hoved­fargen til Oddsen som er den samme lyseblå som i logoen.

Sort produktlogo
Sort logo benyttes som nevnt kun i tilfeller hvor det er spesifikke fargebegrensninger i produksjon av trykte flater.

Beskyttet område og minstemål
Spillprodukt-logoene følger samme retningslinjer for beskyttet område og minstemål som Oddsens hovedlogo.