Sportslig og profilbærende typografi

En viktig identitetsmarkør

Sharp Grotesk er profilfonten til Oddsen. Denne har en viktig rolle i profilen som sterk og tydelig identitets­markør og skal alltid brukes i all design og kommunikasjon, inkludert kampanjer.

Bruk kun utvalgte vekter!
Sharp Grotesk har en rekke vekter og bredder. Til Oddsen har vi valgt ut noen få (som vist til høyre). For å ivareta riktig og enhetlig uttrykk er det viktig å aldri bruke andre vekter enn de utvalgte.

All caps
Kapiteler/store bokstaver er brukt gjennomgående på tilnærmet all tekst. Eneste unntak er mengde­tekst (av hensyn til lesbarhet)
og CTA (Call-to-action)
hvor hensikten er at denne skal skille seg litt ut blant øvrige elementer.

Kombiner vekter og snitt riktig!
Variasjon av vekter og snitt (bredder) sammen på en flate gir riktig Oddsen-uttrykk. Les mer under.

10⁰ vinkel
Headinger/hovedbudskap skal primært settes i en vinkel på 10⁰.

Unntak gjelder:

  • i tilfeller hvor 10⁰ ikke er hensiktsmessig i forhold til format og layout og/eller lesbarhet.
  • på flater hvor grafisk element med annen vinkel er brukt.

Venstrestilt tekst
Tekst skal alltid settes venstrestilt – aldri midtstilt eller høyrestilt. I vinklede titler fungerer det spesielt godt med de ujevne høyremargene som forsterker inntrykket av «fart/bevegelse».

Italics
Italics brukes kun i horisontal tekst (aldri vinkel) og aldri i headinger/tekst som skal stå i Sharp Grotesk Semibold 25 (eller 20 på stående formater).

Snitt (bredde) 20 kan ved behov brukes i tekst med snitt (bredde) 22.

Tekst-tunge uttak

  • Overskrifter: Semibold 25 (gjerne også i 10⁰ vinkel om det passer format/layout og ikke reduserer lesbarhet)
  • Mengdetekst: Book (Book Italic) 20
  • Ingresser: Medium 20, 22 eller 25

Sharp Grotesk kjøpes her:
sharptype.co/typefaces/sharp-grotesk/purchase/

10⁰ vinkel på tekst

Headinger/budskap satt med 10⁰ vinkel forsterker inntrykket av «fart/bevegelse» og skal fortrinnsvis alltid brukes i kommunikasjon/reklame.

Unntak gjelder kun:

  • i tilfeller hvor 10⁰ ikke er hensiktsmessig i forhold til format og layout og/eller lesbarhet.
  • på flater hvor grafisk element med annen vinkel er brukt.

Se eksempler på unntak under «Prinsippskisser til inspirasjon».

Riktig bruk
Tekst med vinkel skal alltid settes venstrestilt – aldri midtstilt eller høyrestilt.

Tekstblokker med skråstilt tekst kan gjerne ha ulik bredde på venstremargen (se eksempler til venstre).

Italics skal aldri brukes på skråstilt tekst.

Fremgangsmåte
Marker tekstboksen som skal vinkles og bruk innstillingene du ser til venstre.

Kombinasjon av vekter og snitt

Bruk fortrinnsvis flere ulike vekter og snitt (bredder) på en flate for å oppnå riktig uttrykk på reklame-/kommunikasjonsflater. Følgende kombinasjoner er brukt i eksemplene denne manualen:

1.
SHARP GROTESK SEMIBOLD 25
SHARP GROTESK BOOK 22

2.
SHARP GROTESK MEDIUM 22
SHARP GROTESK SEMIBOLD 25
SHARP GROTESK BOOK 22

3. (Stående formater)
SHARP GROTESK SEMIBOLD 20
SHARP GROTESK BOOK 25

4. (CTA)
Sharp Grotesk Semibold 20

Riktig bruk
Liggende formater:
Semibold 25 på titler og budskap
Book (og Medium) 22 på undertitler/enkel informasjon

På firkantete formater følges fortrinnsvis reglene for liggende formater.

På stående formater som ikke tillater like bred tekst uten at man må gå mye ned i punktstørrelse snur man om på reglene.

Stående formater:
Semibold 20 eller 22 på titler og budskap
Book (og Medium) 25 på undertitler/enkel informasjon

Call to action (CTA):
Semibold 20 er brukt på CTA i eksemplene i denne manualen. Det er også eneste tilfelle (med unntak av mengdetekst) hvor minuskler/små bokstaver er brukt.

Tekst med skygge på bilder

Eneste effekt i ellers flat design
Av hensyn til lesbarhet benyttes skygge bak tekst som ligger oppå bilder. Dette skaper også en fin dybde i en ellers flat designprofil.

Skygge skal ikke brukes i noen andre tilfeller.

Riktig bruk
Fargen på skyggen skal fortrinnsvis være den mørke blå fra fargepaletten og ha Multiply-effekt slik at fargen blander seg med fargene i bildet.

Sørg for at skyggen ikke blir for hard/dominant ved å tilpasse opasitet (Opacity), avstand (Offset X og Y) og skarphet (Blur).