Typografi

Hovedfont
Oddsen bruker United Serif Regular Black i sine kampanjer og på sine produkter. Skriftsnittet er en godt lesbar font og de kraftige bokstavene gir gode assosiasjoner til sport og maskulinitet. Skriftfargen kan justeres for å sikre god lesbarhet avhengig av hvilken bakgrunn den står mot. Vi anbefaler, der det er mulig, at skriften settes i sort, hvitt eller blått.

Støttefont
Oddsen tar i bruk DIN, både for skjerm og trykksaker, i løpende tekst/brødtekst. DIN er en fleksibel, moderne font som har små særegenheter som gir den særpreg og personlighet. Skriftsnittet er designet av Eric Spikermann, en av de fremste nålevende typografer. Den sikrer god lesbarhet og tydelig fremtoning.

Erstatningsfont
Arial brukes som erstatningsfont dersom det ikke er mulig å bruke profilfonter.

Typografi eksemplifisert
Teksten skal være horisontal i kampanjemateriell. Den kan enten være venstre justert eller midtstilt. Når hovedbudskapet er midtstilt skal sekundærbudskapet være venstrestilt.